Legea privind reforma fiscală a fost modificată!


View access
Public
Alias
legea-privind-reforma-fiscala-a-fost-modificata
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
997
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-13 08:56:54
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Guvernul României a adoptat în ședința de săptămâna trecută Ordonanța de urgență nr. 98 din 9 noiembrie 2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Actul normativ a fost publicat vineri, în Monitorul Oficial nr. 1026 din 10 noiembrie 2023.

După ce prevederile Legii reformei fiscale referitoare la plafoanele aplicabile operațiunilor de încasări și plăți cu numerar au provocat reacții puternice atât în spațiul public, cât și la nivelul societății și, luând în considerare îngrijorarea societății de eliminare a numerarului, precum și cea cu privire la îngreunarea activității zilnice, mai ales în cazul micilor afaceri, respectiv îngreunarea relației cu furnizorii/clienții, precum și cu privire la costurile suplimentare generate de comisioanele și taxele pentru procesarea plăților electronice, după cum reiese din preambulul noii ordonanțe de urgență, Guvernul a hotărât revenirea la majoritatea plafoanelor existente anterior apariției Legii nr. 296 din 26 octombrie 2023.

Așadar, Guvernul a decis să elimine, prin această OUG, majoritatea măsurilor date inițial pentru operațiunile cu numerar.

   Deși a fost publicată vineri în Monitorul Oficial, Ordonanța de urgență nr. 98 din 9 noiembrie 2023 a intrat în vigoare sâmbătă, în data de 11 noiembrie, data de la care s-ar fi aplicat restricțiile referitoare la operațiunile de încasări și plăți în numerar, cuprinse de Legea reformei fiscale.

   Concret, plafoanele sau limitările care se aplică începând din 11 noiembrie, conform modificărilor aduse prin OUG nr. 98/2023, sunt următoarele:

  • încasările revin la limita unui plafon zilnic de 5.000 de lei de la o persoană juridică, PFA, II, IF, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică (în Legea reformei fiscale se prevăzuse reducerea plafonului la 1.000 de lei);
  • plățile către persoanele prevăzute mai sus se vor realiza în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi (în Legea reformei fiscale se prevăzuse reducerea acestora la 1.000 respectiv 2.000 de lei);
  • încasările efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, de la persoanele prevăzute mai sus, se vor realiza în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană; practic, limita ar rămâne neschimbată (față de 2000 de lei cum prevedea Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023);
  • plățile către magazinele de tipul cash and carry se vor realiza în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei, față de Legea 296/2023 unde se prevăzuse reducerea de cinci ori a plafonului).
  • rămân interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei și, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum și fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei. Și aici Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 redusese de cinci ori plafoanele.
  • se păstrează prevederile legate de facturile stornate, față de ce se prevăzuse în Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023, adică reducerea plafoanelor de cinci ori.

   Cu toate acestea, o serie de dispoziții din Legea reformei fiscale au rămas nemodificate. Dintre acestea, menționăm că sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice, PFA-urilor, II, IF-urilor nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Tot ce depășește acest plafon se depune în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare; prin excepție, se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.

   O altă modificare din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 rămasă neschimbată se referă la plățile din avansuri spre decontare care se vor realiza în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare – așadar limita a scăzut de la 5.000 de lei la 1.000 de lei.

   De asemenea, operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70 din 2 aprilie 2015 și persoanele fizice în calitate de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura și destinația acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015!