Legea privind reforma fiscală – primele măsuri care intră în vigoare!


View access
Public
Alias
legea-privind-reforma-fiscala-primele-masuri-care-intra-in-vigoare
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
987
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-10-30 07:58:03
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung a fost publicată vineri seară în Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023.

Actul normativ cuprinde reforma fiscală pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament la final de septembrie și își propune oprirea risipei bugetare, combaterea evaziunii şi asigurarea echității fiscale.

Legea prevede o serie de măsuri antievaziune și măsuri de optimizare a cheltuielilor bugetare care vor intra în vigoare la date diferite; unele se vor aplica începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial; o serie de măsuri vor intra în vigoare în 15 zile de la publicare, iar restul, din ianuarie 2024 sau în cursul anului viitor.

Măsurile care se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial, adică începând cu luna noiembrie, se referă în special la regimul fiscal în IT, agricultură, construcții.

Cu privire la regimul de impozitare în IT, menționăm că scutirea de impozit care era specifică acestui sector va fi acum condiționată de mai multe aspecte.

În primul rând, se va aplica doar celor cu venituri brute de până la 10.000 de lei pe lună; orice depășește această sumă va fi impozitat.

O altă prevedere important se referă la faptul că scutirea se va aplica pe un singur contract de muncă, indiferent câte contracte are angajatul și la câți angajatori (doar de funcția de bază).

   În acest sens, legea prevede că scutirea se aplică la un singur angajator/plătitor, pentru veniturile brute lunare de până la 10.000 lei inclusiv, obținute din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoana fizică în baza unui singur contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, pe baza opțiunii exprimate, în scris, prin declarație pe propria răspundere depusă la angajator/plătitor, după caz. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale.

   De asemenea menționăm că scutirea de impozit se va mai aplica doar la până finalul anului 2028.

   O altă prevedere importantă care se referă la angajații din IT este uniformizarea tratamentului cu angajații din construcții și sectorul agroalimentar în privința contribuției la asigurări sociale. Astfel, salariații din IT nu vor mai datora contribuția integrală la pensii, ci doar cea care merge la pensiile publice (Pilonul I), în timp ce partea care se duce la Pilonul II devine practic o nouă scutire aplicată acestor angajați.

   Concret, IT-iștii nu vor mai plăti contribuția la pensii private și vor fi taxate cu un CAS mai mic decât cel actual; persoanele care vor dori să contribuie, vor putea opta pentru asta, în scris, la angajator, acesta urmând să le rețină contribuția integrală, adică 25%.

   În mod asemănător, și în construcții, respectiv în sectorul agroalimentar, scutirea de impozit se va aplica la un singur angajator/plătitor, în același plafon maxim de 10.000 de lei. Mai mult, scutirea de impozit se va acorda pe un singur contract de muncă. De asemenea, comun celor două sectoare este faptul că dispare scutirea de la plata contribuției la sănătate (CASS), în procent de 10%.

   Dintre măsurile care intră în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a legii, adică începând cu data de 11 noiembrie, amintim:

  • amenzile din domeniul fiscal-contabil nu vor mai putea fi plătite la jumătate din minim în termen de 15 zile pentru a spori conformarea voluntară și pentru a întări disciplina fiscală și disciplina financiar-contabilă în rândul contribuabililor.
  • se reduc plafoanele de tranzacții în numerar:
    • plafoanele pe care trebuie să le respecte firmele atunci când fac sau acceptă plăți în numerar se vor micșora, de principiu, până la valoarea unui plafon zilnic de 1.000 lei;
    • încasările efectuate de către magazinele de tipul cash and carry se reduc la limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană;
    • sumele în numerar aflate în casieria firmelor nu vor putea depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 de lei. Pentru mai multe detalii, accesați forma consolidată a Legii nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

 

Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 se poate accesa AICI!