S-a publicat noua lege privind sistemul public de pensii


       Președintele României  a semnat luni, 8 iulie, decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii. Decretul nr. 560/2019, respectiv Legea nr. 127/2019 au fost publicate ieri, în Monitorul Oficial nr. 563 din 9 iulie 2019.

       Noua lege privind sistemul public de pensii va intra în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepţia unor prevederi care se vor aplica anterior acestei date.

       În forma pentru promulgare, legea prevede creşteri etapizate ale punctului de pensie, până în anul 2021. Astfel, valorile punctului de pensie prevăzute de noua lege următoarele:

  1. la data de 1 septembrie 2019 – 1.265 lei;
  2. la data de 1 septembrie 2020 – 1.775 lei;
  3. la data de 1 septembrie 2021 – 1.875 lei.

       O altă prevedere care prezintă interes este introducerea ca perioade asimilate stagiului de cotizare a acelor perioade în care asiguratul, printre altele, a urmat cursurile de zi sau, după caz, cu frecvenţă ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, ori a unui ciclu de studii universitare, cu condiţia absolvirii acestora/acestuia cu diplomă, diplomă de licenţă, diplomă de master sau diploma de doctor, după caz. Se observă așadar, introducerea masteratului şi a doctoratului ca perioade asimilate.

ilegis2

       De asemenea, trebuie subliniat și faptul că femeile care au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani şi au născut 3 copii pe care i-au crescut până la vârsta de 16 ani, beneficiază de reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani. La această reducere, se adaugă se adaugă câte un an în plus începând cu al patrulea copil.

       Totodată, reducerea vârstei de pensionare se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani.

       O altă observație care se impune a fi făcută, se referă la contractul de asigurare facultativă. Astfel, de lege lata, se menţine contractul de asigurare facultativă dar, care suferă, totuşi, câteva modificări. Concret, dacă în actuala lege se poate plăti doar pentru cinci ani consecutivi retroactivi, pe viitor, persoana îşi va putea alege perioade diferite necontributive, astfel încât să totalizeze cinci ani.

       Pentru a consulta și celelalte prevederi, accesați Legea nr. 127/2019.

 

splash3