Conducătorii auto vor putea prezenta polița RCA pe suport hârtie sau în format electronic.


Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat, recent, modificarea și completarea Normei nr. 20/2017 privind asigurările auto din România în ceea ce privește articolul care reglementează dovada încheierii asigurării RCA în cazul controalelor efectuate de către autoritățile abilitate.

Cu ocazia controlului în trafic efectuat de poliția rutieră, conducătorii auto vor putea prezenta polița de asigurare RCA pe suport hârtie sau în format electronic.

 

Dovada încheierii asigurării RCA o va constitui și informația rezultată din interogarea bazei de date AIDA care conține toate asigurările RCA valabile din țară.

Anterior, Prin Decizia civilă nr. 20/2017, pe care o regăsiți în modulul de Practică judiciară din iLegis, Tribunalul Sălaj a respins apelul Poliției și a menținut sentința prin care a fost anulată amenda de 630 de lei aplicată unui șofer pentru că nu avea la el polița de asigurare auto RCA.

 

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în esenţă că nici art. 147 pct. 1 din Regulamentul de aplicare O.U.G. nr. 195/2002 şi nici art. 35 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 nu prevăd în mod expres faptul că participanţii la trafic trebuie să aibă asupra lor poliţa de asigurare auto. De asemenea, din analiza dispoziţiilor legale în materie, respectiv a O.U.G. nr. 195/2002, a Regulamentului de aplicare O.U.G. nr. 195/2002 şi a Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, nu rezultă că această obligaţie ar fi fost impusă în mod expres de legiuitor în sarcina conducătorilor auto. Altfel spus, legea nu prevede în mod expres obligaţia conducătorilor auto de a avea asupra lor poliţa de asigurare auto şi de a o prezenta la cererea poliţistului rutier.