Transparentizare și prevenire a incompatibilităților privind alegerile din septembrie 2020


În vederea creșterii nivelului de transparentizare și de prevenire a incompatibilităților și a conflictelor de interese, Agenția Națională de Integritate a lansat pe propria pagină de Internet secțiunea dedicată alegerilor locale programate pentru luna septembrie 2020.

Persoanele care candidează pentru funcțiile de consilier județean, consilier local sau primar sunt obligate să își declare averea și interesele. Declarațiile de avere și de interese se depun la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripție, odată cu declarația de acceptare a candidaturii, în două exemplare.

 

Potrivit art. 3 alin. (5) din Legea nr. 176/2010, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale candidaţilor pentru funcţia de consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar, se afişează pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de 10 zile de la data primirii.

Aceste declarații reprezintă acte personale, care pot fi rectificate numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 176/2010.

Declarația de avere se realizează în scris, pe propria răspundere, și cuprinde drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere, în conformitate cu Anexa nr. 1 la Legea nr. 176/2010.

Declarația de interese se face în scris, pe propria răspundere, și cuprinde funcțiile și activitățile prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 176/2010.