Programul "Noua casă" permite achiziționarea de locuinte noi, cu o valoare de maximum 140.000 de euro și un avans de minimum 15%


Printre modificările cele mai importante se numără aceea conform căreia pentru locuințele noi, adică acelea care au fost finalizate cu cel mult 5 ani anterior cererii de finanțare, valoarea maximă finanțată este de 140.000 de euro, din care avansul minim este de 21.000 de euro (15%). În categoria locuințelor noi se includ și acelea supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic, ce au fost recepționate cu cel mult 5 ani anterior cererii de finanțare. Finanţarea acordată de instituţia de credit este garantată de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente finanţării garantate, şi acoperă maximum 85% din preţul de achiziţie al locuinţei, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinţei.

 

Pentru locuințele vechi, valoarea finanțată poate fi de maximum 70.000 de euro, iar intr-un asemenea caz, procentul avansului care trebuie achitat de catre cumpărator este de minimum 5%.

În ipoteza în care contractul de vânzare este rezoluționat ca urmare a viciilor ascunse ale locuinței, cumpărătorul are dreptul de a beneficia de o a doua locuință garantată în cadrul programului, numai dacă primul credit a fost stins.

În cazul rambursării anticipate înainte de implinirea unui termen de 5 ani, nu se va percepe comision de rambursare anticipată. Locuințele achiziționate în cadrul programului nu pot fi înstrăinate timp de 5 ani.

Pentru a beneficia de dispozițiile programului “Noua casa”, persoana fizică trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-  la data solicitării creditului garantat declară pe propria răspundere fie că nu deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia nicio locuinţă, indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită, fie că deţine în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50 mp;

- achiziţionează o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;

- are calitatea de împrumutat în raport cu finanţatorul.

Forma actualizată a Ordonanței de Urgență nr. 60 din 3 iunie 2009, privind unele măsuri în vederea implementării programului „Noua casă”, o puteți vizualiza accesând următorul link: