Se modifică Declarațiile 208 și 209


Pe data de 27 iunie 2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 1.886 din 27 iunie 2017, ordin ce modifică Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1.022 din 30 iunie 2016 privind aprobarea procedurii de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Ordinul nr. 1.886/2017 produce efecte  începând cu 4 iulie 2017, dată la care a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 518.

Astfel, atât Declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Formularul 208), cât și Declarația privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (Formularul 209) își modifică forma și conținutul.

Prezentăm mai jos varianta nouă a formularelor menționate anterior: