Ordonanța de urgență nr. 8/2021 –tăieri, amânări și beneficii parțiale


     Având în vedere obligaţia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a gestiona resursele şi obligaţiile bugetare, precum şi riscurile fiscale de o manieră care să asigure sustenabilitatea poziţiei fiscale pe termen mediu şi lung, precum şi predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe termen mediu, în scopul menţinerii stabilităţii macroeconomice, pe 18 februarie 2021, Guvernul României a emis și publicat în Monitorul Oficial nr. 168 Ordonanța de urgență nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

     Printre actele normative asupra cărora Ordonanța de urgență nr. 8/2021 își produce efectele se numără:

 • Ordonanța de urgență nr. 226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (publicată în Monitorul Oficial nr. 1332 din 31 decembrie 2020);
 • Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii (publicată în Monitorul Oficial nr. 563 din 9 iulie 2019);
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri (publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din 10 august 2020);
 • Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 7 septembrie 2020);
 • Legea educației naționale nr. 1/2011 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011) și
 • Ordonanța de urgență nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii (publicată în Monitorul Oficial nr. nr. 50 din 15 ianuarie 2021).

     Detaliem, mai jos, principalele măsuri fiscal-bugetare aduse de Ordonanța de urgență nr. 8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:

 1. Referitor la Legea privind sistemul public de pensii nr. 127/2019, trebuie menționat faptul că noua Lege a pensiilor, ce urma să se aplice începând cu data de 01.09.2021, se va amâna, după noile dispoziții, până la 01.09.2023. De asemenea, punctul de pensie, ce ar fi trebuit să urce de la 1.442lei la valoarea de 1.875lei (odață cu noua Lege a pensiilor) își amână aplicabilitatea până în anul 2022, când, potrivit lit. c) alin. (2) din art. 86 din Legea nr. 127/2019, valoarea prevăzută la lit. b) se majorează cu rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă cel mult 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, indicatori definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică. Majorarea şi data de acordare se stabilesc anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 2. Cea mai importantă dispoziție modificată din cadrul Legii educației nr. 1/2011 este aceea conform căreia gratuitatea studenților în a călători cu trenul este eliminată. Atsfel, așa cum noua formă a alin. (2) al art. 205 din Legea nr. 1/2011 prevede, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum şi pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic. Studenţii orfani sau proveniţi din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.
 3. Totodată, art. I din Ordonanța de urgență nr. 8/2021 aduce în lumina aspectul conform căruia, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în anul 2021, autorităţile şi instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum şi serviciile publice autonome de interes naţional, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi a Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu acordă voucherele de vacanţă prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. În completarea acestor prevederi, legiutorul vine cu clarificări și dispoziții clare în textul Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar,  Guvernul găsind ca fiind suficiente voucherele de vacanță deja emise, ele prelungindu-și valabilitatea până la 31 decembrie 2021.
 5. Este eliminat sporul de 30% la salariul de bază oferit prefecturilor. Acest spor de stare de alertă a fost introdus initial de art. 5 din Ordonanța de urgență nr. 131/2020 privind reglementarea unor măsuri și eliminat acum, prin Ordonanța de urgență nr. 8/2021.

Restul măsurilor fiscal-bugetare implementate prin Ordonanța de urgență nr. 8 din 18 februarie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 168 din 18.02.2021 - AICI