Sprijin financiar pentru cuplurile şi persoanele singure din România


View access
Public
Alias
sprijin-financiar-pentru-cuplurile-si-persoanele-singure-din-romania
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
711
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-09-12 13:44:40
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României a emis Hotărârea nr. 1.103 din 7 septembrie 2022 pentru aprobarea Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii. Actul legislativ a fost publicat în aceeași zi în Monitorul Oficial nr. 883.

     Programul se derulează de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse în parteneriat cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul acestuia. Scopul Programului îl reprezintă sprijinirea financiară a cuplurilor şi a persoanelor singure din România, în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susţinere a creşterii natalităţii în România.

     Începând cu 1 ianuarie 2023, se acordă sprijin financiar pentru maximum 10.000 de beneficiari ai Programului, pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate, în condiţiile legii. Pentru anul 2022 se acordă sprijin financiar pentru un număr de maximum 2.500 de beneficiari ai Programului, începând cu data de 1 octombrie 2022. Acordarea sprijinului financiar se realizează în baza criteriului „primul venit - primul servit“, în limita fondurilor aprobate anual în bugetul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.

     Beneficiarii Programului sunt cuplurile şi persoanele singure care au recomandare din partea unui medic specialist să urmeze proceduri medicale de specialitate care să aibă ca rezultat creşterea natalităţii. Aceștia trebuie să fie cetăţeni români şi procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfăşoare într-o unitate sanitară sau farmaceutică de pe teritoriul României, autorizată să desfăşoare activităţi de acest tip. Vârsta femeii beneficiare trebuie să fie între 20 şi 45 de ani.

     În cadrul Programului, beneficiarii pot primi sprijinul financiar pentru un număr de maximum 3 proceduri în fiecare an de derulare a Programului. Ei nu pot aplica, în acelaşi an, atât la programul derulat de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, cât şi la alt program cu acelaşi scop, finanţat din fonduri publice, derulat la nivel local sau central.

     Procedurile de specialitate prevăzute la art. 1 din hotărâre pentru care se acordă sprijin vor fi stabilite prin ordinul comun prevăzut la art. 5 din hotărâre.

     Cuplurile şi persoanele singure din România care au indicaţie în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate primesc un sprijin financiar în valoare de maximum 15.000 de lei per beneficiar pentru decontarea cheltuielilor necesare creşterii natalităţii.

   

 Detalii suplimentare privind cererea şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului Programului, acte pe baza cărora se acordă sprijinul financiar - AICI