Noutăți privind regimul deșeurilor!


View access
Public
Alias
noutati-privind-regimul-deseurilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
794
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-01-16 06:16:25
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Joi, 12 ianuarie 2023, a intrat în vigoare Legea nr. 17 din 6 ianuarie 2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 21 din 9 ianuarie 2023

Legea are ca obiect de reglementare transpunerea în legislația națională a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 22 noiembrie 2008.

Printre altele, actul normativ prevede că autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, după caz, au mai multe obligații, între care să asigure colectarea separată cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile din deșeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deșeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material și să organizeze atribuirea conform deciziei luate.

Legea prevede și că abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise. De asemenea, eliminarea, deținerea sau păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise. Actul normativ stipulează și înăsprirea sancțiunilor.

    La solicitarea organelor de urmărire penală, ANPM efectuează încadrarea, pe tip de deșeu, prin intermediul laboratorului de referință sau prin intermediul altor laboratoare acreditate, a deșeurilor ce fac obiectul unor cauze penale.

   Faptele comise în mod repetat de aceeași persoană, care, analizate împreună, relevă o cantitate totală de deșeuri sau un impact cumulat asupra mediului, vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor ce nu poate fi neglijată/neglijat, se pedepsesc cu închisoarea, deși acestea, săvârșite în mod separat, nu sunt considerate infracțiuni în înțelesul alineatului respectiv.

    Pentru a evalua în ce măsură cantitatea sau impactul asupra mediului sau asupra vieții, integrității corporale sau sănătății persoanelor nu poate fi neglijată, vor fi avute în considerare următoarele:

  1. numărul de obiecte considerate deșeuri și vizate de actul de conduită ilicit;
  2. cantitatea sau volumul deșeurilor vizate de actul de conduită ilicit;
  3. determină un impact asupra mediului ce nu poate fi neglijat, modificarea, chiar și într-o proporție mică, a calității apei, solului sau subsolului din aria vizată de actul de conduită ilicit;
  4. este îndeplinită condiția de cantitate ce nu poate fi neglijată sau de impact asupra mediului ce nu poate fi neglijat atunci când pentru înlăturarea efectului actului de conduită ilicit este necesar un efort ce implică un cost de orice natură.

    De asemenea se introduce o regulă conform căreia autovehiculele folosite la transportul de deșeuri trebuie să fie inscripționate vizibil cu litera „D”.

    O altă regulă se referă la faptul că transportul (inclusiv transferul) deșeurilor introduse în România trebuie să se facă numai pe rute prestabilite.

    Pentru încălcarea regulilor de mai sus, persoanele fizice riscă o amendă de la 5.000 la 15.000 de lei, iar persoanele juridice riscă o amendă de la 40.000 la 60.000 de lei.

 

Forma consolidată a ordonanței de urgență se poate accesa AICI!