A devenit operațional sistemul electronic One Stop Shop (Regimul special de TVA)!


Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat luni, prin intermediul unui comunicat, că pune la dispoziția contribuabililor sistemul electronic One Stop Shop - OSS.

Astfel, ANAF a anunțat că sistemul electronic One Stop Shop - OSS este funcționabil și poate fi accesat de către contribuabilii interesați pe portalul https://www.anaf.ro/.

În vederea implementării pachetului TVA privind comerțul electronic, a devenit operațional sistemul electronic One Stop Shop (Regimul special de TVA). Sistemul facilitează companiilor înregistrarea și declararea electronică, precum și plata taxei pe valoarea adăugată aferentă anumitor categorii de bunuri și servicii, în comerțul transfrontalier Business-to-Consumer (B2C)”, se arată în comunicatul instituției.

De acum, societățile care activează în comerțul online au acces mult mai ușor când vine vorba de vânzarea în alte state membre, având posibilitatea de a se înregistra pe portalul electronic denumit „Ghișeul unic" unde își achită obligațiile privind TVA pentru vânzările la nivel UE.

    Înregistrarea electronică în sistemul OSS pe site-ul ANAF, care a fost adaptat la prevederile unei directive europene, este posibilă încă de la 1 aprilie, însă folosirea a devenit posibilă abia începând cu 1 iulie 2021.

    Deosebit de important este faptul că folosirea sistemului One Stop Shop este opțională, simplificarea constând în faptul că sistemul oferă oportunitatea ca respectivele companii să nu se mai înregistreze și să declare TVA în fiecare dintre statele membre UE în care datorează TVA, dar să beneficieze de servicii electronice pentru îndeplinirea acestor obligații prin intermediul Statului Membru de Identificare.

    Așadar, o persoană impozabilă care va fi înregistrată în regimul special de TVA OSS într-un stat membru UE (statul membru de identificare) va transmite electronic declarații de TVA OSS în care sunt detaliate livrările care pot fi declarate în sistemul respectiv OSS împreună cu TVA datorată.

    Potrivit ANAF, declarația TVA este transmisă trimestrial în schema UE și schema non-UE și lunar în schema de import. Aceste declarații de TVA OSS sunt apoi transmise de către statul membru de identificare către statele membre de consum corespunzătoare printr-o rețea de comunicații securizată. Ulterior, statul membru de identificare efectuează și transferul către statul membru de consum a plății TVA cuvenite, încasată de la contribuabil.

    Trebuie precizat că declarația de TVA OSS nu înlocuiește declarația de TVA pe care o persoana impozabilă trebuie să o depună in temeiul obligațiilor sale interne de TVA.

    Ghidul „One Stop Shop Guide to the VAT One Stop Shop” este disponibil în limba engleză, pe site-ul Comisiei Europene, și poate fi accesat AICI.

    În perioada următoare documentul va fi disponibil și în limba română, mai precizează ANAF.

 

Comunicatul ANAF poate fi consultat AICI.