Acțiuni UE cu scopul de maximizare a prosperității în limitele resurselor planetei


Legea europeană a climei. Consiliul Uniunii ajunge la un acord cu privire la părți ample ale propunerii, care avea în vedere introducerea în legislație a obiectivului unei Uniuni Europene neutre din punct de vedere climatic până în 2050.

 

Acțiunile UE și ale statelor membre în domeniul climei au scopul de a proteja populația și planeta, bunăstarea, prosperitatea, sănătatea, sistemele alimentare, integritatea ecosistemelor și biodiversitatea de amenințarea reprezentată de schimbările climatice, de a maximiza prosperitatea în limitele resurselor planetei și de a spori reziliența și a reduce vulnerabilitatea societății la schimbările climatice.

Consiliul a modificat partea din propunerea inițială care ar fi permis Comisiei să adopte, prin intermediul unor acte delegate, o traiectorie pentru realizarea neutralității climatice. În schimb, Consiliul solicită Comisiei să propună un obiectiv intermediar pentru 2040 după efectuarea primului bilanț la nivel mondial al Acordului de la Paris. Consiliul menține conceptul unei traiectorii liniare, orientative, dar numai ca instrument care să ajute Comisia în evaluarea progreselor.

Pentru a se asigura că, în următorii ani, UE va rămâne pe drumul cel bun în vederea atingerii obiectivului său privind neutralitatea climatică, Consiliul însărcinează Comisia să raporteze cu privire la funcționarea Legii europene a climei în termen de șase luni de la fiecare bilanț al Acordului de la Paris efectuat la nivel mondial. După caz, Comisia va putea face propuneri de modificare a Legii europene a climei.