Eșalonarea simplificată a datoriilor a devenit operațională


 

Eșalonarea simplificată a datoriilor acumulate la stat, de persoanele fizice, respectiv cele juridice, în timpul crizei provocate de virusul COVID -19 a devenit operațională, începând de joi, 19 noiembrie, când s-a publicat în Monitorul Oficial un ordin emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală. 

Astfel, Ordinul nr. 3.896 din 11 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1104 din 19 noiembrie 2020, aprobă procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central.

 

 

     Reamintim că Ordonanța de urgență nr. 181 din 22 octombrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene a    stabilit o serie de înlesniri la plată pentru obligaţiile bugetare datorate după data declarării stării de urgenţă, administrate de organul fiscal central.

     Potrivit noului act normativ prin obligaţii fiscale administrate de organul fiscal se înţelege:

  1. obligaţiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii;
  2. amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
  3. creanţele bugetare stabilite de alte organe şi transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanţele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
  4. creanţe rezultate din săvârşirea unor infracţiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare şi amenzi judiciare/penale.

     Referitor la perioadă, eşalonarea la plată se acordă de către organul fiscal, pe o perioadă de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale, la care se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcţie de numărul de luni de eşalonare la plată aprobat. Perioada de eşalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eşalonare la plată solicitată de debitor.

     Cu privire la depunere se menționează că eşalonările la plată ale obligaţiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri depuse la organul fiscal până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv. Modalităţile de depunere sunt următoarele:

  1. la registratura organului fiscal;
  2. prin poştă, cu confirmare de primire;
  3. prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual“.

     Nu în ultimul rând, trebuie menționat că termenul de plată a ratelor de eşalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eşalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale.

     Pentru a consulta modelul de cerere de acordare a eşalonării la plată, precum și celelalte măsuri, vă invităm să accesați PROCEDURA din 11 noiembrie 2020.