Majorarea plafonului maxim pentru achiziționarea echipamentelor IT


Guvernul majorează la 250 de euro plafonul maxim pentru achiziţionarea echipamentelor din domeniul tehnologiei informaţiei - IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum şi alte echipamente/dispozitive electronice

Prin Ordonanța de urgență nr. 187 din din 28 octombrie 2020 s-a creat cadrul legal pentru suplimentarea valorii unitare/dispozitiv a echipamentelor din domeniul tehnologiei informaţiei - IT mobile, respectiv tablete/laptopuri cu acces la internet, necesare desfășurării învățământului în sistem on-line.

 

Același act normativ prevede și achiziţionarea de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi containere sanitare mobile în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru studenţii care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale şi burse sociale ocazionale, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, în limita a 60.000.000 euro..

Decontarea echipamentelor de protecţie medicală de tip dezinfectanţi, precum şi/sau a containerelor sanitare mobile se va face cu respectarea regulamentelor Comisiei Europene.

Totodată și autorităţile publice locale pot aproba credite de angajament, precum şi credite bugetare, pentru achiziţia de echipamente de protecţie medicală/dispozitive medicale, dezinfectanţi şi/sau containere mobile sanitare, pot derula proceduri de achiziţie publică şi pot efectua plăţi declarate ca eligibile începând cu data de 1 februarie 2020, decontate din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare.