S-a prelungit termenul pentru depunerea declarațiilor privind beneficiarul real


Declarațiile privind beneficiarul real, pentru societățile comerciale, asociații și fundații se pot depune în maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

O recentă modificare adusă de Guvern prin Ordonanța de urgență nr. 191 din 28 octombrie 2020, motivată de situația epidemilogică actuală și de necesitatea unui contact cât mai redus între persoane, a prelungit termenul pentru depunerea declarațiilor privind beneficiarul real până la 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

 

Declarația privind beneficiarul real poate avea forma unui înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier.

Totodată acestea pot fi date şi în faţa reprezentantului oficiului registrului comerţului sau se pot depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei privind beneficiarul real:

  1. a) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral sau majoritar de stat;
  2. b) persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali.

Nerespectarea de către administratorul care reprezintă societatea a obligaţiei prevăzute mai sus constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.