CEDO: Percheziția domiciliară. Utilizarea forței excesive


Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat în cauza Mîțu împotriva Republicii Moldova (cererea nr. 23524/14), constatând încălcarea articolului 3 din Convenție sub aspect substanţial și procedural.

Potrivit art. 3 din Convenție, „nimeni nu poate fi supus torturii sau tratamentelor inumane ori degradante”. Însă, după cum reiese din jurisprudența CEDO, pentru a cădea sub incidenţa art. 3, un tratament trebuie să atingă un minim de gravitate.

Astfel, un tratament este catalogat ca fiind inuman atunci când a fost aplicat premeditat timp de mai multă vreme şi a cauzat dacă nu veritabile leziuni, atunci cel puțin vii suferinţe fizice sau morale.

 

        De asemenea, un tratament este considerat ca fiind degradant atunci când acesta este de natură să creeze persoanei în cauză sentimente de frică, angoasă şi de inferioritate care pot să conducă la umilirea sa şi să îi afecteze rezistenţa fizică sau morală.

        În cauza Dumitru Popescu c. României (Cererea nr. 71.525/01) din 26.04.2007, Curtea a admis că folosirea forţei fizice de către organele de poliţie la arestarea unei persoane poate fi justificată prin necesitatea imobilizării acelei persoane, mai ales în situaţia în care persoana respectivă a opus rezistenţă.

        Revenind la hotărârea recentă pronunțată în  cauza Mîțu împotriva Republicii Moldova, reclamanta invocase art. 3 ca urmare a  aplicării excesive a forţei din partea ofițerilor de poliție și în lipsa unei anchete efective în acest sens.

        În ceea ce privește situația de fapt reținută, în cadrul urmăririi penale pornite cu privire la sustragerea unor bunuri de către soțul reclamantei, s-a procedat la efectuarea unei percheziții. Apartamentul, mașina și un local al celor doi soți au fost astfel verificate sub suspiciunea că acolo s-ar afla bunurile furate. Plângerile depuse de reclamantă, cu privire la tratamentele degradante care i-au fost aplicate, au fost respinse de organele judiciare.

        În cauză, poziția Guvernului a fost aceea că refuzul de cooperare din partea soților și indiciile cu privire la existența în locuință a unor arme de foc conduce la ideea că utilizarea forței în privința reclamantei nu fusese disproporționată.

        CEDO, însă a reținut că fapta de a ține victima la pământ cu piciorul, dovada fiind tricoul pe care era imprimată amprenta unei cizme, chiar în lipsa unei cooperări constituie o acțiune care aduce atingere demnității umane, cu atât mai mult cu cât autoritățile au suficient timp pentru a pregăti operațiunea, care ar putea implica aplicarea forței.

        Textul integral al hotărârii poate fi accesat pe site-ul CEDO, la acest moment fiind disponibil în limba engleză.

8