Distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți


View access
Public
Alias
distribuirea-tichetelor-sociale-pe-suport-electronic-pentru-nou-nascuti
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
846
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-27 07:11:10
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Ministrul investițiilor și proiectelor europene și ministrul afacerilor interne au emis un ordin comun prin care s-a aprobat Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, precum și mecanismul de implementare aferent. Ordinul nr. 1.154/38/2023 a fost publicat miercuri, în Monitorul Oficial nr. 233 din 22 martie 2023.

Reamintim că, potrivit OUG nr. 113 din 15 iulie 2022, categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, în caz de precaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului, acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatari finali sunt:

  • mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  • mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • mamele cu dizabilități care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
  • mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț;
  • mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
  • mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
  • mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

    Conform procedurii aprobate, lista destinatarilor finali eligibili se comunică de către autoritățile administrației publice locale către instituțiile prefectului, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.

   Actualizările lunare se transmit în liste separate, cu indicarea pe categorii de eligibilitate, indicând județul, precum și unitățile administrativ-teritoriale care fac parte din județul respectiv, și conțin exclusiv noii beneficiari eligibili, identificați în cursul lunii curente.

   Instituțiile prefectului verifică dacă una sau mai multe persoane se regăsesc pe listele redactate de mai multe unități administrativ-teritoriale în cadrul aceluiași județ și elimină dublurile dacă este cazul.

   Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nou-născuți pentru destinatarii finali este de 2.000 de lei. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuți poate fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului, adoptată cu cel puțin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor, în funcție de rata medie anuală a inflației și în limita disponibilului financiar prevăzut în cadrul POAD.

   Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

   De asemenea, tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți este acordat o singură dată pentru un nou-născut și poate fi utilizat doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea produselor de îngrijire pentru nou-născuți pentru care a fost emis.

 

Ordinul nr. 1.154/38/2023 poate fi accesat AICI!