Organizarea taberelor studențești – o nouă metodologie


View access
Public
Alias
organizarea-taberelor-studentesti-o-noua-metodologie
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
671
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-07-11 05:57:51
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Marți, în Monitorul Oficial nr. 670 din 5 iulie 2022, a fost publicat Ordinul nr. 20.565 din 28 iunie 2022 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studențești.

Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse - Direcția Generală Politici pentru Tineret și Locuire, organizează, prin casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Studențesc "Tei, în perioada vacanței de vară, tabere studențești care se desfășoară la munte, la mare și în Delta Dunării.

Potrivit noului act normativ, studenții beneficiază, pe perioada taberelor studențești, de locuri gratuite în tabere - în limita locurilor repartizate, în funcție de rezultatele obținute la învățătură și de activitatea depusă la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive sau de voluntariat. De la aplicarea criteriilor anterior menționate, sunt exceptate cazurile sociale.

Beneficiarii de locuri gratuite în taberele studențești, în perioada vacanței de vară, în limita fondurilor bugetare aprobate și a numărului de locuri aferente pe universități, sunt studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

 • sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență;
 • sunt înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, la programul de studii licență sau la programul de studii masterat;
 • au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și au promovat examenele la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I;
 • au vârstă de până la 35 de ani.

   În cazul categoriilor de studenți cazuri sociale și studenți care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și ai Federațiilor Studențești, criteriul promovării examenelor la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare și al promovării examenelor la toate disciplinele în sesiunea de iarnă, în cazul studenților din anul I nu se aplică, ierarhizarea studenților făcându-se exclusiv pe baza criteriilor sociale, respectiv a criteriilor de selecție specifice.

   Trebuie menționat faptul că studenții care se află în an terminal, pot beneficia de loc gratuit în taberele studențești chiar dacă au susținut toate examenele privind finalizarea studiilor.

   Categoriile de studenți beneficiari ai taberelor studențești sunt:

 1. studenți - cazuri sociale: - studenți orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale, aceste categorii reprezentând minimum 20% (în limita locurilor solicitate) din locurile repartizate universităților;
 2. studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare 2020-2021), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare 2021-2022, în pondere de maxim 85%, cei care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice, sportive și de voluntariat în pondere de minim 15% dintre aceștia. Procentele se aplică la numărul de locuri rămase după distribuirea locurilor pentru cazurile sociale prevăzute la lit. a);
 3. studenții care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și care s-au evidențiat prin activitățile cultural - artistice desfășurate. Aceștia vor fi selectați de către o comisie desemnată de directorul CCS/CCSS Tei, care va stabili criteriile specifice de selecție. Din comisie vor face parte și studenții din consiliile de administrație ale CCS/CCSS Tei. Criteriile de selecție, precum și numele beneficiarilor, facultatea și universitatea din care provin vor fi postate pe site-urile proprii ale CCS/CCSS Tei, până cel târziu cu 3 zile înaintea începerii primei serii de tabără;
 4. studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite;
 5. în situația în care locurile aferente beneficiarilor prevăzuți la lit. a) nu se ocupă, acestea se pot redistribui beneficiarilor prevăzuți la lit. b).

   Pentru studenții beneficiari ai taberelor studențești prevăzuți la lit. a) și b), se alocă un număr total de 2800 de locuri, pentru studenții beneficiari prevăzuți la lit. c) se alocă un număr de 175 de locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără, iar pentru studenții beneficiari prevăzuți la lit. d) se alocă un număr de 525 de locuri, inclusiv membrii comandamentelor de tabără.

   Locația în care se va servi masa va fi situată la o distanță de maximum 300 m de spațiul de cazare.

   Alocația zilnică de masă va fi în cuantum de 52 lei/zi/student. Mai mult, se prevede expres că nu se pot achiziționa băuturi alcoolice și tutun din suma alocată pentru masă.

   În procesul de achiziție a serviciilor de masă se vor respecta întocmai următoarele condiții minime:

 • locația unde se va servi masa va avea cel puțin jumătate din capacitatea de cazare, fiind în conformitate cu "fișa privind clasificarea unității de alimentație", anexă la Certificatul de Clasificare emis de Autoritatea Națională pentru Turism;
 • studenții beneficiari de locuri în tabără se vor bucura de toate serviciile de care beneficiază ceilalți turiști în ceea ce privește atât locul de servire a mesei, indiferent de modalitatea de plată, cât și de alte eventuale variante de meniu decât cea prezentată în ofertă;
 • oferta de meniu prezentată va conține obligatoriu următoarele feluri de mâncare în mai multe variante: gustări calde, supe, ciorbe, mâncare gătită, preparate din carne, garnituri, salate, desert, răcoritoare, apă plată/minerală;
 • asigurarea locurilor în sala de mese, astfel încât să nu existe timp de așteptare pentru ocuparea unui loc la masă;
 • tarifele practicate în locațiile de servire a mesei din tabără trebuie să asigure servirea a trei mese pe zi în cuantumul sumei de 52 lei.
 • la începutul fiecărei serii, se va stabili împreună cu comandamentul de tabără un meniu fix pentru fiecare zi, care să cuprindă și preparate pentru persoane cu alimentație specială.

 

Metodologia poate fi accesată AICI.