A început recensământul populației și al locuințelor!


View access
Public
Alias
a-inceput-recensamantul-populatiei-si-al-locuintelor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
563
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-07 07:24:47
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Amânat cu un an din cauza pandemiei de COVID-19, Recensământul Populației și al Locuințelor (RPL) a început marți, 1 februarie 2022, prin desfășurarea primei etape, cea de preluare a datelor din surse administrative și de creare și populare a bazei de date a recensământului cu acest prim set de date.

Astfel, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 1 februarie 2022 a fost publicată Hotărârea nr. 145 din 31 ianuarie 2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

De asemenea, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 din 1 februarie 2022 au fost publicate Hotărârea nr. 143 din 31 ianuarie 2022 privind forma și conținutul instrumentarului recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 și Hotărârea nr. 144 din 31 ianuarie 2022 privind aprobarea specificațiilor tehnice pentru transmiterea datelor din sursele administrative pentru efectuarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

    Recensământul populației și locuințelor se desfășoară în trei etape:

 • 1 februarie – 13 martie 2022: Preluarea datelor din surse administrative și popularea bazei de date RPL2021;
 • 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzarea;
 • 16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față în față (înregistrarea datelor în chestionarul electronic, cu ajutorul tabletelor).

    Elementele de noutate ale actualului Recensământ al populației și locuințelor (RPL 2021) sunt:

 • 100% informatizat în etapele de culegere și prelucrare a datelor;
 • posibilitatea autorecenzării – premieră în statistica românească;
 • recenzare prin interviu, cu înregistrarea datelor pe tablete, de către un recenzor;
 • autorecenzarea se va putea realiza de pe orice telefon mobil tip smartphone, pe tabletă, laptop sau PC;
 • chestionarul pentru autorecenzare – disponibil în limba română și în limbile minorităților naționale precum și în limba engleză.

    În ceea ce privește forma chestionarului de recensământ, aceasta este electronică, realizată în două versiuni corespunzătoare celor două metode de colectare directă a datelor de la populație, și anume autorecenzare online sau interviu față în față asistat de calculator. Printre altele, chestionarul de recensământ are și o secțiune pentru recenzarea locuinței, dar și o alta pentru recenzarea persoanei.

    Secțiunea dedicată recenzării locuinței conține date despre persoanele care ocupă respectiva gospodărie, tipul locuinței, forma de proprietate, numărul de camere, caracteristicile grupului sanitar, utilitățile la care are acces locuința, combustibilul folosit pentru încălzire și eficiența energetică.

    Secțiunea pentru recenzarea persoanei conține date despre aceasta (stare civilă, motivul pentru care a ales localitatea de reședință, etnie, educație, religie), la momentul de referință 1 decembrie 2021.

    De asemenea, vor fi preluate, în scopul prelucrării statistice, datele stocate deja în bazele de date administrative ale mai multor autorități și instituții publice, după cum urmează:

 • Ministerul Afacerilor Interne (Direcția pentru evidența persoanelor și administrarea bazelor de date; Inspectoratul General pentru Imigrări; Direcția Generală de Pașapoarte; Inspectoratul General al Poliției Române);
 • Ministerul Finanțelor (Agenția Națională de Administrare Fiscală);
 • Ministerul Muncii și al Protecției Sociale (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială; Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii si Adopții; Inspecția Muncii);
 • Ministerul Justiției (Administrația Națională a Penitenciarelor; Autoritatea pentru Cetățenie);
 • Ministerul Educației;
 • Ministerul Sănătății (Institutul Național de Sănătate Publică; Casa Națională de Asigurări de Sănătate);
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură);
 • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară);
 • Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunități.

 

Pentru detalii legate de forma și conținutul instrumentarului recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, accesați Anexele din 31 ianuarie 2022.