Noua procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei!


View access
Public
Alias
noua-procedura-de-aprobare-a-regulilor-de-aplicare-a-masurii-carantinei
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
564
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-02-07 07:35:43
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În scopul actualizării normelor legale aplicabile în materia instituirii carantinei cu privire la persoanele care sosesc în România, precum și cu privire la contacții direcți ai persoanelor confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, în Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 31 ianuarie 2022 a fost publicată Hotărârea nr. 6 din 31 ianuarie 2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor.

Astfel, Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU)  instituie măsura carantinei cu o durată de 5 zile pentru persoanele care sosesc în România și nu prezintă certificatul digital al UE privind COVID – 19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID – 19 ori documente compatibile cu aceste certificate, dovada pe suport hârtie sau în format electronic care să ateste vaccinarea pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete, trecerea prin boală în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau testarea negativă RT – PCR pentru COVID – 19 efectuată cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).

   Sunt exceptate de la măsura carantinei următoarele categorii de persoane care sosesc pe teritoriul României:

 1. copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;
 2. persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul țării;
 3. lucrătorii transfrontalieri care intră în România, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
 4. elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare;
 5. conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă, precum și conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane și se deplasează în interes profesional;
 6. persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată;
 7. membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu;
 8. piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
 9. personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, cât și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală, precum și de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator român, într-un port românesc, cu condiția asigurării echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19;
 10. personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;
 11. personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze în zona exclusivă economică a României;
 12. angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țării.

   Așadar, se instituie măsura carantinei pentru o durată de 5 zile pentru contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS – CoV – 2.

   Însă măsura carantinei instituite cu privire la contacții direcți ai unei persoane confirmate pentru infecția cu virusul SARS – CoV – 2 nu se aplică persoanelor aflate în perioada de 90 de zile ulterioare izolării ca urmare a confirmării pozitive pentru virusul SARS – CoV – 2.

   Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare, cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbarea documentelor de identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării, poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.

 

Hotărârea nr. 6 din 31 ianuarie 2022 se poate accesa AICI.