Programul naţional pentru reducerea abandonului şcolar


     În temeiul Constituţiei României, republicată, al art. 25 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 lit. a) şi art. 111 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României emite Hotărârea nr. 1.309 din 30 decembrie 2021 privind aprobarea Programului naţional pentru reducerea abandonului şcolar.

     Astfel, se aprobă Programul naţional pentru reducerea abandonului şcolar, denumit în continuare Program. Programul se derulează în cadrul Planului naţional pentru redresare şi rezilienţă al României şi în concordanţă cu Proiectul naţional de reformă „România Educată“, asumat prin memorandum de Guvernul României.

    Scopul Programului constă în:

  1. reducerea abandonului şcolar în minimum 25% din unităţile de învăţământ participante la Program în perioada 2021-2026;
  2. îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi creşterea procentului de elevi care finalizează învăţământul gimnazial;
  3. creşterea participării absolvenţilor învăţământului gimnazial la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior - gimnazial la învăţământul secundar superior - liceal sau profesional.

     Obiectivele generale ale Programului constau în:

  1. creşterea autonomiei şi a capacităţii unităţilor de învăţământ în utilizarea resurselor, prin implementarea Mecanismului de avertizare timpurie în educaţie, denumit în continuare MATE;
  2. monitorizarea, prin aplicarea MATE, elevilor în risc de părăsire timpurie a şcolii şi abandon şcolar şi sprijinirea unităţilor de învăţământ în colectarea de date relevante, realizarea planurilor de activităţi individualizate şi formare.

    Așa cum prevede art. 5 din Hotărârea nr. 1.309/2021, mecanismul de avertizare timpurie în educaţie, Metodologia de implementare şi utilizare a modulului informatic MATE se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Așadar, vom reveni cu actualizarea informațiilor de natură legislativă la momentul respectiv.

Mențiuni despre indicatorii în funcţie de care se apreciază riscul de abandon şcolar şi de părăsire timpurie a şcolii regăsiți AICI