Programul naţional pentru reducerea abandonului şcolar


View access
Public
Alias
programul-national-pentru-reducerea-abandonului-scolar
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
540
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-01-03 12:59:02
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     În temeiul Constituţiei României, republicată, al art. 25 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3 lit. a) şi art. 111 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României emite Hotărârea nr. 1.309 din 30 decembrie 2021 privind aprobarea Programului naţional pentru reducerea abandonului şcolar.

     Astfel, se aprobă Programul naţional pentru reducerea abandonului şcolar, denumit în continuare Program. Programul se derulează în cadrul Planului naţional pentru redresare şi rezilienţă al României şi în concordanţă cu Proiectul naţional de reformă „România Educată“, asumat prin memorandum de Guvernul României.

    Scopul Programului constă în:

  1. reducerea abandonului şcolar în minimum 25% din unităţile de învăţământ participante la Program în perioada 2021-2026;
  2. îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de elevi în cadrul evaluărilor naţionale şi creşterea procentului de elevi care finalizează învăţământul gimnazial;
  3. creşterea participării absolvenţilor învăţământului gimnazial la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a ratei de tranziţie de la învăţământul secundar inferior - gimnazial la învăţământul secundar superior - liceal sau profesional.

     Obiectivele generale ale Programului constau în:

  1. creşterea autonomiei şi a capacităţii unităţilor de învăţământ în utilizarea resurselor, prin implementarea Mecanismului de avertizare timpurie în educaţie, denumit în continuare MATE;
  2. monitorizarea, prin aplicarea MATE, elevilor în risc de părăsire timpurie a şcolii şi abandon şcolar şi sprijinirea unităţilor de învăţământ în colectarea de date relevante, realizarea planurilor de activităţi individualizate şi formare.

    Așa cum prevede art. 5 din Hotărârea nr. 1.309/2021, mecanismul de avertizare timpurie în educaţie, Metodologia de implementare şi utilizare a modulului informatic MATE se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Așadar, vom reveni cu actualizarea informațiilor de natură legislativă la momentul respectiv.

Mențiuni despre indicatorii în funcţie de care se apreciază riscul de abandon şcolar şi de părăsire timpurie a şcolii regăsiți AICI