Alocații majorate din 2022!


     Guvernul României a emis Ordonanța de urgență nr. 126 din 15 decembrie 2021 pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru acordarea unei indemnizaţii compensatorii pentru persoanele cu handicap. Actul normativ a fost publicat în aceeași zi în Monitorul Oficial nr. 1189.

     Având în vedere faptul că alocaţia de stat este destinată unui număr de 3,6 milioane copii, iar acordarea celei de-a 13-a indemnizaţii se va efectua pentru un număr de 825.000 de persoane cu handicap adulţi şi copii, ceea ce necesită şi asigurarea elementelor administrative destinate deschiderilor de credite bugetare şi plăţii efective, întârzierea acordării acestor drepturi, în absenţa cadrului legal necesar, va conduce la nemulţumiri sociale din partea familiilor cu copii şi a persoanelor cu handicap.

     Potrivit art. 1 din Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii, publicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 14 noimebrie 2012, se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.

     Alineatul (3) al aceluiași articol prevede ca alocaţia de stat pentru copii să se acorde şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora, precum şi tinerilor cu handicap care urmează o formă de învăţământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Aceia dintre tineri  care repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

     Legiutorul modifică, de asemenea, art. 3 din Legea nr. 61/1993. Acesta prevede ca, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, alocaţia de stat pentru copii să fie stabilită în cuantum de:

  1. 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
  2. 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) din lege;
  3. 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

     Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei. Rata medie anuală a inflaţiei este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Titulari ai dreptului la alocaţie pentru copii sunt copiii şi tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 61/1993.

     De menționat este faptul că alocaţia de stat pentru copii prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 61/1993 se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă din calculul cuantumului alocaţiei de stat pentru copii prevăzut la art. 3 alin. (2) din lege rezultă fracţiuni în bani, cuantumul se rotunjeşte la leu în favoarea beneficiarului. În situaţia în care în urma indexării rezultă un cuantum mai mic decât cel acordat, atunci se menţine cuantumul în plată.

     Ordonanța de urgență nr. 126/2021 introduce, totodată, și o excepție de la prevederile art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, în luna ianuarie 2022 persoanele cu dizabilităţi beneficiază în mod excepţional de o indemnizaţie compensatorie.

     Pentru persoanele adulte cu handicap, indemnizaţia compensatorie se acordă după cum urmează:

  1. în valoare de 350 lei pentru persoana cu handicap grav;
  2. în valoare de 265 lei pentru persoana cu handicap accentuat;
  3. în valoare de 60 lei pentru persoana cu handicap mediu.

     Pentru copilul cu handicap, indemnizaţia compensatorie se acordă după cum urmează:

  1. în valoare de 300 lei pentru copilul cu handicap grav;
  2. în valoare de 175 lei pentru copilul cu handicap accentuat;
  3. în valoare de 60 lei pentru copilul cu handicap mediu.

     Indemnizaţia compensatorie se plăteşte fie persoanei cu handicap, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor, fie reprezentantului legal al acesteia, stabilit în condiţiile legii. Indemnizaţia compensatorie se acordă din oficiu persoanelor prevăzute anterior pentru care s-au acordat în luna decembrie 2021 prestaţiile sociale prevăzute de art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

     Indemnizaţia compensatorie nu se recuperează, nu se urmăreşte silit şi nici nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

     Plata indemnizaţiei compensatorii se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Textul integral, actualizat la zi, al Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii - AICI