Acreditarea la referendumul local


     Autoritatea Electorală Permanentă e emis pe 2 decembrie 2021 Hotărârea nr. 10 din 25 noiembrie 2021 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale. Actul a fost publicat în aceeași zi în Monitorul Oficial nr. 1146.

     Pentru acreditarea la referendumul local, asociaţia sau fundaţia interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre, până cel mai târziu cu 2 zile înaintea datei referendumului local. Cererea va fi însoţită de o copie a statutului şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare, din care să rezulte că asociaţia sau fundaţia desfăşoară activităţi de apărare a democraţiei şi a drepturilor omului şi este legal constituită cu cel puţin 6 luni înaintea datei referendumului local. Documentele prevăzute mai sus pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail.

     În cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează asociaţiilor şi fundaţiilor din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 89 alin. (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la hotărâre.

     Conform art. 2 din Hotărârea nr. 10/2021, pentru acreditarea la referendumul local, instituţia mass-media interesată trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la hotărâre, până cel mai târziu cu 2 zile înaintea datei referendumului local. Cererea va fi însoţită de documente din care să rezulte faptul că instituţia desfăşoară activităţi în domeniul mass-media. Documentele pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail.

     În cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii, Autoritatea Electorală Permanentă eliberează instituţiilor mass-media din România care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 89 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, documentele de acreditare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la hotărâre.

     Așa cum prevede art. 3 din Hotărârea nr. 10/2021, pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, asociaţia, fundaţia sau instituţia mass-media poate desemna ca observatori interni sau reprezentanţi, după caz, numai persoane care nu au apartenenţă politică. Asociaţiile, fundaţiile şi instituţiile mass-media româneşti, acreditate de către Autoritatea Electorală Permanentă, au dreptul de a emite ecusoane, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5 şi 6 la hotărâre.

     Observatorii interni şi reprezentanţii instituţiilor mass-media româneşti pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare şi numai pe baza ecusonului prevăzut anterior, însoţit de actul de identitate. Filmarea şi/sau fotografierea locurilor publice din sala de votare şi localul secţiei de votare vor putea fi efectuate fără a aduce atingere secretului votului şi cu respectarea dispoziţiilor art. 90 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

      Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, reprezentanţii instituţiilor mass-media străine. Cererile pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail. Cererile vor fi însoţite de copiile documentelor de călătorie, precum şi de copii ale documentelor emise de instituţii mass-media străine, redactate în limbile română, engleză sau franceză, din care rezultă calitatea de jurnalist. Reprezentanţii instituţiilor mass-media străine care deţin carnet valabil de corespondent, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe, vor transmite Autorităţii Electorale Permanente doar cererea de acreditare.

     Autoritatea Electorală Permanentă acreditează, la cerere, observatori internaţionali. Cererile pot fi transmise prin fax, poştă sau e-mail. De asemenea, cererile vor fi însoţite de copiile documentelor de călătorie, precum şi de copii ale documentelor emise de organizaţii străine sau internaţionale care desfăşoară activităţi în domeniul electoral, redactate în limbile română, engleză sau franceză, din care rezultă că persoanele care solicită acreditarea sunt desemnate, mandatate sau recomandate să observe referendumul local.

     Modelul documentului de acreditare a observatorilor internaţionali şi reprezentanţilor instituţiilor mass-media străine este prevăzut în anexa nr. 7 la hotărâre.

     Observatorii internaţionali şi reprezentanţii instituţiilor mass-media străine pot asista la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare numai pe baza documentului de acreditare emis de către Autoritatea Electorală Permanentă, care este valabil şi în copie, însoţit de actul de identitate.

Totalitatea dispozițiilor conținute de Hotărârea nr. 10/2021 pentru aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale - AICI