Preșcolarii și elevii dezavantajați primesc 500 de lei pentru rechizite și haine!


View access
Public
Alias
prescolarii-si-elevii-dezavantajati-primesc-500-de-lei-pentru-rechizite-si-haine
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
977
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-10-16 07:06:07
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În ședința de joi, din 12 octombrie 2023, Executivul României a aprobat Ordonanța de urgență nr. 83 din 12 octombrie 2023 privind unele măsuri pentru susținerea preșcolarilor și elevilor dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile și luarea unor măsuri în domeniul educației. Actul normativ a fost publicat a doua zi, în  Monitorul Oficial nr. 928 din 13 octombrie 2023.

Copiii din familii cu venituri mici, care merg la grădiniță și la școală, cursurile primare și gimnaziale, vor beneficia de sprijin pentru achiziționarea de rechizite și haine.

Prin noua OUG, se aprobă Schema națională de sprijin pentru preșcolarii și elevii dezavantajați, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional 2023-2027, în cadrul PoIDS 2021-2027, denumită în continuare S.N.S.E.D. 2023-2027.

Cu alte cuvinte, Guvernul a decis acordarea de tichete sociale în valoare de 500 de lei pentru fiecare copil. Aceste tichete se vor primi anual, pe o perioadă de patru ani, începând cu anul școlar 2023-2024.

   S.N.S.E.D. 2023-2027 se implementează  așadar, pe o perioadă de 4 ani școlari (2023-2027) în conformitate cu obiectivele PoIDS 2021-2027 și în limita bugetului disponibil pentru această măsură, în conformitate cu regulile de eligibilitate PoIDS 2021-2027.

   Potrivit OUG, S.N.S.E.D. 2023-2027 are în vedere sprijinirea preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în vederea achiziționării de materiale școlare, precum și unele măsuri auxiliare care vin în completarea sprijinului principal.

   Aproximativ 410.000 de copii ce provin din familii cu venituri mici, dezavantajate, vor beneficia de acest sprijin în fiecare an școlar și vor fi ajutați, inclusiv prin această măsură, să meargă la școală și la grădiniță.

   Sprijinul principal acordat este în valoare de 500 de lei, într-o tranșă unică în fiecare an școlar, începând cu anul școlar 2023-2024.

   Vor beneficia de acest sprijin copiii care vin din familii ai căror membri au, în luna iulie din fiecare an, venituri mici, după cum urmează:

  • copiii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar înscriși în învățământul de stat care îndeplinesc condițiile, în luna iulie a fiecărui an, pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015, republicată; – în prezent înseamnă un venit pentru fiecare membru de familie de 633 de lei;
  • copiii dezavantajați din învățământul de stat primar înscriși în învățământul de stat primar care întrunesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară;
  • copiii dezavantajați din învățământul de stat gimnazial înscriși în învățământul de stat gimnazial, care întrunesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, respectiv care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară, ceea ce acum înseamnă 1.500 de lei.

   Cu tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional se pot achiziționa rechizite - articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

   Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.

   De asemenea, actul normativ prevede că tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de sprijin educațional pentru care au fost emise.

   Mai mult, se interzice unităților afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

   Mecanismul de aplicare va fi simplu:

  • Unitățile de învățământ informează părinții cu privire la condițiile de eligibilitate.
  • Părinții completează o cerere prin care solicită sprijinul educațional și precizează componența familiei. Cererea se depune la instituțiile de învățământ.
  • După verificările legate de eligibilitate, Inspectoratele școlare (Ministerul Educației) distribuie tichetele sociale pe suport electronic către unitățile de învățământ, iar acestea, către părinți.

   Tichetele pot fi utilizate, timp de un an de la emitere, în unitățile care comercializează materiale școlare și îmbrăcăminte, aflate pe lista unității emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.

   Bugetul S.N.S.E.D. 2023-2027 se stabilește la suma de 597.048,00 mii lei, echivalent a 120.000.000 euro la cursul InforEuro din luna octombrie 2023 cu sursă de finanțare PoIDS 2021-2027, în conformitate cu regulile de eligibilitate și normele europene și naționale aplicabile.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Ordonanța de urgență nr. 83 din 12 octombrie 2023!