Echipamentele și aparatele electrice sau electronice vor putea fi recondiționate si repuse pe piață!


View access
Public
Alias
echipamentele-si-aparatele-electrice-sau-electronice-vor-putea-fi-reconditionate-si-repuse-pe-piata
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
803
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-01-23 07:09:00
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Cadrul legal pentru recondiționarea și reutilizarea aparatelor electrice și electronice a fost oficializat printr-un act normativ publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial.

Este vorba despre Legea nr. 42 din 12 ianuarie 2023 privind aprobarea procedurii de pregătire pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, a cerințelor tehnice privind pregătirea pentru reutilizare și a cerințelor de raportare și monitorizare a echipamentelor electrice și electronice reutilizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 43 din 16 ianuarie 2023.

Astfel, o mare parte dintre echipamentele și aparatele electrice sau electronice aflate pe final de viață vor putea fi, în curând, recondiționate și reintroduse pe piață, astfel încât numărul de astfel de aparate ce sunt încă funcționale, dar care ajung totuși la reciclare să se reducă.

Cadrul legal pentru recondiționarea și reutilizarea aparatelor electrice și electronice transpune în legislația națională dispozițiile art. 3 pct. 16 și ale art. 11 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind   deșeurile și de abrogare a anumitor directive, cu modificările ulterioare, și art. 4 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, care prioritizează pregătirea pentru reutilizare înaintea oricărei operațiuni de valorificare și reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice cu respectarea standardului SR EN 50614:2020 „Cerințe privind pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice”.

   Activitatea de pregătire pentru reutilizare a echipamentelor electrice și electronice vechi nu trebuie confundată cu reutilizarea generală a echipamentelor electrice și electronice prin intermediul pieței second-hand.

   Reutilizarea generală are loc înainte ca produsul să devină deșeu, iar pregătirea pentru reutilizare are loc după ce obiectele devin deșeuri, după cum reiese din art. 3 din lege.

   Potrivit noii reglementări, reutilizarea este definită ca fiind operațiunea prin care produsele sau componentele care nu sunt deșeuri sunt utilizate din nou în același scop pentru care au fost concepute, înainte ca utilizatorul final să arunce produsul și înainte de a se genera deșeuri.

   Mai mult, pregătirea pentru reutilizare înseamnă operațiuni de verificare, curățare sau reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a putea fi reutilizate fără nicio altă operațiune de preprocesare.

   Potrivit art. 5 din lege, odată pregătite pentru reutilizare, echipamentele electrice și electronice își vor înceta statutul de deșeu și vor putea fi vândute sau donate ca echipamente recondiționate către consumatorii interesați de echipamente de acest gen.

   De asemenea, consumatorii vor avea dreptul, potrivit legii, la o informare corectă și transparentă privind procesul de pregătire pentru reutilizare, reparațiile efectuate în acest proces, garanția și condițiile de acordare sau încetare a acesteia, service-ul post-vânzare și modul de soluționare a eventualelor reclamații ulterioare procesului de vânzare.

   În acest sens, eticheta produsului va trebui să indice cu claritate că este vorba de un echipament pregătit pentru reutilizare, să conțină datele de identificare ale operatorului care efectuează pregătirea pentru reutilizare și să precizeze data la care echipamentul a fost recondiționat.

   Cu privire la cerințele administrative și organizaționale, se prevede că operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să se asigure că există un sistem de management pentru toate activitățile din domeniile sănătății, securității, mediului și calității.

   De asemenea, operatorul de pregătire pentru reutilizare trebuie să dețină o infrastructură adaptată la activitățile desfășurate în amplasament în ceea ce privește dimensiunea, tehnologiile instalate și caracteristicile operațiunilor și trebuie să aibă uneltele și echipamentele de încercare adecvate tipurilor de deșeuri de echipamente electrice și electronice care sunt pregătite pentru reutilizare.

   E recomandat să fie disponibile dispozitive de măsurare pentru a confirma siguranța și funcționarea corectă a echipamentului, precum: termometre, audiometre, contoare de turații, aparate de măsurare a scurgerilor de microunde, dispozitive de protecție împotriva șocurilor electrice, ampermetre, întrerupătoare magnetotermice etc.

   Actul normativ prevede și echipamentele de protecție personală necesare lucrătorilor din domeniu. Acestea constau în:

  • echipament individual de protecție adecvat;
  • încălțăminte care protejează împotriva riscurilor electrice;
  • mănuși de siguranță, pentru a evita contactele sau scurtcircuitele;
  • ochelari de sudură sau de protecție împotriva prafului;
  • măști, în caz de necesitate;
  • alte echipamente/cerințe stabilite în urma unei evaluări a riscurilor la locul de muncă.

   Nu în ultimul rând menționăm că legea intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, mai exact în data de 17 martie 2023.

 

Pentru mai multe detalii, accesați legea!