Prime de mobilitate sau ajutor pentru demararea unei afaceri pentru șomeri


View access
Public
Alias
prime-de-mobilitate-sau-ajutor-pentru-demararea-unei-afaceri-pentru-someri
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
802
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-01-23 07:00:41
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2023, a fost publicat Ordinul nr. 1.073 din 28 decembrie 2022 pentru modificarea și completarea Procedurii de profilare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 11/2018.

Prin acest act normativ se stabilesc criteriile și tipurile de măsuri prin care va putea fi ajutat fiecare șomer în parte, de la informarea și consilierea privind angajarea la un loc de muncă până la subvenționarea locului de muncă sau chiar acordarea de ajutor, oferirea de consultanță, pentru demararea unui afaceri proprii.

Reamintim că, prin profilarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă se evidențiază punctele slabe care există în ceea ce privește riscul persoanelor de a deveni șomeri de lungă durată, iar rezultatul profilării se folosește ca suport în luarea deciziilor de a adapta și, după caz, de a actualiza setul de măsuri de activare, respectiv măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă care se pot acorda, în principal, în funcție de nevoile persoanelor.

Nivelurile de ocupabilitate ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă utilizate în vederea realizării profilării sunt următoarele:

 • ușor ocupabil;
 • mediu ocupabil;
 • greu ocupabil;
 • foarte greu ocupabil.

     Potrivit actului normativ, criteriile pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă în nivelurile de ocupabilitate sunt:

 • geografice: localitatea. Prin localitate se înțelege: municipiu, oraș, sat reședință de comună, sat component în cadrul comunei și sat aparținând municipiului sau orașului;
 • nivelul studiilor;
 • vârsta, respectiv următoarele grupe de vârstă: până la împlinirea vârstei de 45 de ani și cel puțin 45 de ani;
 • apartenența la un grup vulnerabil sau grup cu nevoi speciale. Pentru aplicarea acestui criteriu se va avea în vedere dacă persoana se încadrează în cel puțin una dintre următoarele categorii: șomer de lungă durată, persoană cu dizabilități, persoană de etnie romă, persoană liberată din detenție, persoană supusă riscului de a fi traficată, tânăr cu risc de marginalizare socială sau refugiat sau persoana aflată sub o altă formă de protecție internațională;
 • ocupaționale: natura sezonieră a activității prestate, experiență profesională în ultimii 5 ani, experiență profesională în ocupația vizată în ultimii 3 ani, calificarea/ocupația, calificarea/ocupația relevantă;
 • personale, cum ar fi: probleme legate de locuință, în curs de schimbare a domiciliului, activități casnice urgente etc.;
 • familiale, cum ar fi: situații care le împiedică sau îngreunează procesul de ocupare, rudă bolnavă care necesită îngrijire, copii care nu au putut fi înscriși la creșă sau grădiniță etc.;
 • medicale, cum ar fi: bolnavi cronici, operații programate, perioade de recuperare, restricții medicale cu privire la activitățile pe care le poate desfășura etc.;
 • disponibilitatea de a se încadra în muncă într-un orizont de timp cât mai redus, de a participa la programe de formare profesională, de a se încadra în muncă în altă ocupație decât cea pentru care are experiență sau pregătire;
 • motivația de a se încadra în muncă.

     După stabilirea nivelului de ocupabilitate după aplicare criteriilor de mai sus, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă stabilește măsurile adecvate pentru stimularea ocupării forței de muncă.

     În funcție de nivelul de ocupabilitate, măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă care se acordă, cu respectarea dispozițiilor legale, în principal persoanelor aparținând nivelului de ocupabilitate sunt:

 1. pentru nivelul de ocupabilitate «ușor ocupabil»:
  • informare și consiliere profesională;
  • mediere;
  • consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;
  • drepturi bănești sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaților, prime de inserție, prime de activare;
  • subvenționarea locului de muncă;
 2. pentru nivelul de ocupabilitate «mediu ocupabil»:
  • informare și consiliere profesională;
  • mediere;
  • formare profesională;
  • evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;
  • consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri;
  • drepturi bănești sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaților, prime de inserție, prime de activare;
  • subvenționarea locului de muncă;
 3. pentru nivelul de ocupabilitate «greu ocupabil»:
  • informare și consiliere profesională;
  • formare profesională;
  • evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;
  • mediere;
  • drepturi bănești sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaților, prime de inserție, prime de activare;
  • subvenționarea locului de muncă, inclusiv în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor;
 4. pentru nivelul de ocupabilitate «foarte greu ocupabil»:
  • informare și consiliere profesională;
  • mediere;
  • îndrumare în vederea includerii în programul «A 2-a șansă» al Ministerului Educației;
  • formare profesională;
  • evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;
  • drepturi bănești sub formă de prime sau alte sume de bani care se acordă persoanelor fizice. Cu titlu de exemplu, fără a fi limitative: prime de mobilitate, completarea veniturilor salariale ale angajaților, prime de inserție, prime de activare;
  • subvenționarea locului de muncă, inclusiv în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forței de muncă din rândul șomerilor.

     Persoanele încadrate în unul dintre nivelurile de ocupabilitate prevăzute de lege pot beneficia, în condițiile legii, de una sau mai multe măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă dintre cele prevăzute mai sus, pentru nivelul de ocupabilitate respectiv, precum și, după caz, în condițiile legii, de alte servicii sau măsuri pentru stimularea ocupării forței de muncă prevăzute de lege.

 

Pentru detalii, accesați forma consolidată a PROCEDURII din 4 ianuarie 2018!