Regulile ajutorului pentru energie au fost modificate!


View access
Public
Alias
regulile-ajutorului-pentru-energie-au-fost-modificate
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
798
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-01-16 07:02:13
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În ședința de miercuri, 11 ianuarie 2022, Guvernului României a adoptat printre altele și  Ordonanța nr. 3 din 11 ianuarie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile.

Actul normativ a fost publicat joi, în Monitorul Oficial  nr. 39 din 12 ianuarie 2023 și a intrat în vigoare duminică.

Ordonanța aprobată instituie unele măsuri de sprijin suportate parțial din  fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020 categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie.

Prin actul normativ se modifică și se completează OUG nr. 166/2022 prin care au fost stabilite măsurile pentru acordarea unui sprijin temporar aferent anului 2023 categoriilor de persoane vulnerabile, pentru a compensa o parte din cheltuielile  cu energia, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

Cu alte cuvinte, prin ordonanța aprobată sunt stabilite procedurile care vor fi aplicate pentru distribuirea eficientă a voucherelor pentru energie în valoare nominală de 1.400 lei, care pot fi utilizate până la data de 31 decembrie 2023.

    Sprijinul va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranșe, pe baza listei de beneficiari emise de Ministerul Muncii și a cardurilor de energie emise și distribuite, astfel:

  • 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023;
  • 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 01.07.2023 – 31.12.2023.

    Printre altele, după cum s-a stabilit prin noul act normativ, sumele destinate cumpărării lemnelor de foc vor putea fi încasate și în numerar, iar banii vor putea fi obținuți și în cazul în care, la o adresă de domiciliu, figurează unul sau mai mulți colocatari, dar care nu locuiesc efectiv acolo.

    Ca regulă generală, ajutorul de 1.400 de lei se primește prin mandat poștal. Cu titlu de excepție însă, beneficiarii vor putea încasa în numerar, la oficiile poștale, sumele plătite pentru procurarea lemnelor de foc pentru sezonul rece 2022-2023.

    Potrivit completării aduse art. 7, în vederea încasării sumei în numerar, beneficiarii de sprijin prezintă următoarele documente justificative:

  1. cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poștal;
  2. actul de identitate al beneficiarului de sprijin;
  3. documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada că a achiziționat material lemnos pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative și dovada achitării acestora către furnizorul de lemne de foc, cum ar fi avizul de însoțire a mărfii, factura, bonuri fiscale etc.;
  4. în situația în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu sau altă reședință decât cel/cea care este inscripționat/inscripționată pe cardul de energie, contractul privind furnizarea materialului lemnos la domiciliu sau reședință împreună cu declarația pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea prețului la energie la adresa unde locuiește.

    O altă modificare vizează situațiile în care beneficiarii au colocatari, dar aceștia nu locuiesc efectiv la acea adresă și nici nu pot fi radiați de la adresă, caz în care beneficiarii riscă să nu mai primească banii de la stat.

    Ordonanța prevede că în cazul în care motivul care a condus la neîndeplinirea venitului de eligibilitate este determinat de evidența unor coabitanți care în fapt nu locuiesc la locul de consum și ale căror venituri au fost luate în calcul la stabilirea venitului de eligibilitate, persoanei în cauză îi vor fi recomandate următoarele:

  • reglementarea juridică a situației locative reale;
  • adresarea persoanei către serviciile de specialitate din cadrul administrației publice locale în vederea desfășurării unei anchete sociale care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum.

    Așadar, beneficiarii aflați în astfel de situații vor putea solicita primăriei de domiciliu desfășurarea unei anchete sociale care să stabilească numărul și persoanele care locuiesc în fapt la locul de consum.

    În acest caz, autoritățile trebuie să finalizeze ancheta socială în termen de cel mult zece zile lucrătoare de la data primirii solicitării.

    Potrivit ordonanței, C.N. Poșta Română S.A. va asigura prestarea serviciilor de emitere, tipărire, formare și condiționare a plicurilor conținând carduri de energie, certificate de validare a datoriilor și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate și distribuire prin trimitere de corespondență  cu confirmare de  primire, tipărirea, distribuirea și colectarea declarațiilor pe propria răspundere, precum și efectuarea de plăți prin serviciul de mandat poștal de către beneficiarii de sprijin.

    De asemenea, Poșta Română va trimite către asociațiile de proprietari/locatari certificatele de validare a datoriilor și instrucțiuni privind  modul de completare a acestora, precum și înștiințări privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate.

    Actul normativ reglementează obligația asociațiilor de proprietari/locatari de a completa certificatele de validare a datoriei pentru beneficiarii de sprijin. Furnizorii de butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți si alte materiale de încălzire au obligația de a pune la dispoziția autorității de management/organismelor intermediare/autorității de audit/organelor de control abilitate de lege documentele justificative solicitate.

    Cheltuielile privind tipărirea, împlicuirea și distribuirea cardurilor de energie, a certificatelor de validare a datoriilor și a înștiințărilor privind neîndeplinirea venitului de eligibilitate utilizate pentru plata prin serviciul de mandat poștal, respectiv tipărirea, distribuirea și colectarea declarațiilor pe propria răspundere vor fi asigurate de la bugetul de stat pentru anul 2023, prin bugetul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație.

 

Pentru detalii, accesați forma consolidată a OUG nr. 166/2022!