Reconstituirea vechimii pentru pensie - tarife mai mici!


View access
Public
Alias
reconstituirea-vechimii-pentru-pensie-tarife-mai-mici
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
797
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-01-16 06:53:07
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

O nouă reglementare care va rezolva una dintre problemele persoanelor care doresc să își reconstituie vechimea pentru pensie a fost oficializată.

Prin noul act normativ, care a intrat în vigoare sâmbătă, în locul tarifelor aleatorii, care pot fi excesiv de mari, percepute de firmele de arhivare, vor exista limite tarifare stabilite legal.

Este vorba despre Legea nr. 26 din 10 ianuarie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 11 ianuarie 2023, act normativ care modifică și completează Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 şi Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Legea prevede, printre altele, o limitare a tarifelor percepute de firmele autorizate să presteze servicii de arhivare. Fără a se indica propriu-zis niște limite, s-a stabilit că aceste tarife maximale vor fi indicate, anual, de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Inițial, se propusese ca tarifele să fie scutite de TVA, însă această prevede nu se mai regăsește în forma oficială a legii.

Este de notorietate faptul că foarte multe persoane au făcut numeroase reclamații în ceea ce privește costurile excesive ale serviciilor de arhivare private și faptul că, pentru a-și reconstitui vechimea pentru stabilirea cât mai corectă a pensiei, au fost nevoiți să achite sume foarte mari.

Așadar, prin noua reglementare s-a stabilit că serviciile arhivistice prestate de către operatorii economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice se efectuează contra cost, pe baza unor tarife ale căror limite maxime sunt stabilite anual, prin ordin al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, cu avizul Arhivelor Naționale.

   Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei.

   De asemenea, prin noua lege se stabilește obligarea celor care predau aceste documente spre arhivare să menționeze toate denumirile pe care le-au avut în toată perioada de la înființare și până la desființare sau radierea din registrul comerțului.

   Mai mult, până acum, legea nu prevedea un termen maxim, însă potrivit noii reglementări, cei care dețin documentele vor fi obligați să elibereze, la cererea celor interesați, certificate, adeverințe, copii ori extrase de pe acele documente, în cel mult 60 de zile calendaristice.

   Cu toate acestea, măsurile conținute de noua lege se vor putea aplica efectiv doar după ce sunt modificate și normele metodologice ale Legii Arhivelor Naționale, termenul stabilit de actul normativ fiind 30 de zile de la intrarea acestuia în vigoare.

   Legea nr. 26 din 10 ianuarie 2023 aduce modificări și Codului Muncii. Astfel, administratorul sau lichidatorul judiciar va avea la dispoziție maximum 60 de zile calendaristice să elibereze adeverințele de vechime angajaților, în cazul insolvenței, falimentului sau lichidării angajatorului,

   Așadar, în cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților, în termen de maximum 60 de zile calendaristice, un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.

   Prin urmare, administratorii și lichidatorii au și ei obligația de a opera încetările de contracte și de a transmite în Revisal aceste încetări.

   Pentru încălcarea obligației s-a introdus și o sancțiune și anume amenda între 300 și 1.000 de lei.

 

Forma consolidată a Codului Muncii poate fi consultată AICI.