Utilizarea Sistemului de analiză a legăturilor dintre infracţiunile de mare violenţă de către Poliția Română


View access
Public
Alias
utilizarea-sistemului-de-analiza-a-legaturilor-dintre-infractiunile-de-mare-violenta-de-catre-politia-romana
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
767
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-12-05 14:29:37
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul comun al Ministerului Afacerilor Externe și al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție nr. 167/1.994/C/2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1144 din 28 noiembrie 2022. Conform actului normativ, în scopul realizării activităţilor de prevenire, descoperire, cercetare, urmărire penală şi combatere a infracţiunilor săvârşite cu violenţă şi a infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, la nivelul Poliţiei Române şi al Ministerului Public, se utilizează Sistemul de analiză a legăturilor dintre infracţiunile de mare violenţă (ViCLAS), denumit în continuare sistemul informatic ViCLAS.

     Obiectivul principal al sistemului informatic ViCLAS este identificarea timpurie a asemănărilor şi posibilelor legături între faptele penale comise în serie, prin subdivizarea metodologică, evaluarea şi procesarea analitică pe baza comportamentului cercetabil al făptuitorilor, suspecţilor, inculpaţilor şi condamnaţilor, cum ar fi comportamentul sexual, comportamentul verbal sau comportamentul fizic, implicaţi în cele mai complexe fapte şi comparaţia cu infracţiunile sesizate, soluţionate şi nesoluţionate. Evaluarea datelor introduse în sistemul informatic ViCLAS are ca obiective secundare:

  1. identificarea infracţiunilor care fac parte dintr-o serie la nivel naţional şi internaţional;
  2. investigarea infracţiunilor, prin raportare la cauze soluţionate sau nesoluţionate, pentru a stabili dacă acestea sunt similare cu cele deja comise, soluţionate sau nesoluţionate;
  3. coroborarea urmelor infracţiunilor, conexiunilor şi a indiciilor din dosarele vizând infracţiuni despre care se stabileşte că sunt comise în serie.

     În sistemul informatic ViCLAS sunt introduse:

1. date şi informaţii privind următoarele categorii de infracţiuni:

  1. infracţiuni de omor şi infracţiuni de tentativă la omor, cu sau fără autor identificat, ori cu mobil sexual sau necunoscut ori neclar ori cu modalităţi speciale de comitere sau prognoză de repetare;
  2. infracţiuni cu praeterintenţie care au avut ca urmare moartea victimei, cu modalităţi speciale de comitere sau prognoză de repetare;
  3. infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale, cu sau fără autor identificat;
  4. dispariţii de persoane, când se suspectează că acestea sunt rezultatul unor infracţiuni;
  5. infracţiuni de lipsire de libertate în mod ilegal sau infracţiuni de tentativă la lipsire de libertate în mod ilegal, comise prin răpire nonparentală;
  6. infracţiuni de racolare a minorilor în scopuri sexuale;
  7. infracţiuni de ultraj contra bunelor moravuri;

2. date şi informaţii privind cazuri de cadavre umane/ fragmente de cadavre umane cu identitate necunoscută, când se suspectează că acestea sunt rezultatul unor infracţiuni;

3. date şi informaţii referitoare la fapte care, fără a întruni elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute la pct. 1, sunt de natură sexuală şi au impact negativ psihoemoţional asupra populaţiei.

     Transmiterea datelor şi a informaţiilor din sistemul informatic ViCLAS este permisă către procurori, instanţe judecătoreşti şi unităţi de poliţie, la solicitarea scrisă a acestora, cu respectarea prevederilor legale. Poliţiştii din cadrul Centrului ViCLAS pot efectua transfer de date şi informaţii din sistemul informatic ViCLAS, în cadrul cooperării poliţieneşti internaţionale, către organe de aplicare a legii din alte state, în special cu cele care utilizează sistemul ViCLAS, în scopul identificării persoanelor implicate în comiterea de infracţiuni în serie pe teritoriul mai multor state, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale. Transferul de date şi informaţii din sistemul informatic ViCLAS este permis numai dacă există o solicitare scrisă în acest sens.

     Termenul de stocare a datelor şi informaţiilor din sistemul informatic ViCLAS este de 70 de ani de la momentul introducerii acestora în sistem. La împlinirea termenului de stocare, datele şi informaţiile se şterg din sistemul informatic ViCLAS prin grija poliţiştilor din cadrul Centrului ViCLAS, la notificarea automată creată de sistemul informatic ViCLAS.  Prin excepţie, ştergerea datelor şi informaţiilor din sistemul informatic ViCLAS se face înainte de împlinirea termenului prevăzut anterior, la solicitarea organului de urmărire penală care instrumentează cauza, atunci când constată că respectivele date sau informaţii se referă la persoane identificate în mod eronat. Toate operaţiunile asupra datelor şi informaţiilor din sistemul informatic ViCLAS sunt înregistrate în fişiere de acces (loguri).

    

Dispoziții privind administrarea bazei de date, acordarea şi retragerea drepturilor de acces, cuprinse în cap. V din Ordinul nr. 167/1.994/C/2022AICI