Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii


View access
Public
Alias
programului-social-de-interes-national-de-sustinere-a-cuplurilor-si-a-persoanelor-singure-pentru-cresterea-natalitatii
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
768
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-12-05 16:42:56
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, precum și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse au emis Ordinul nr. 2.155/20.197/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului social de interes naţional de susţinere a cuplurilor şi a persoanelor singure, pentru creşterea natalităţii. Actul se regăsește publicat în Monitorul Oficial nr. 1136 din 25 noiembrie 2022.

     Normele metodologice au ca scop stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurii privind acordarea unui sprijin financiar cuplurilor şi persoanelor singure din România, în vederea efectuării procedurilor medicale de specialitate recomandate, ca element principal de susţinere a creşterii natalităţii în România.

     Beneficiarii programului sunt cuplurile şi femeile infertile, care au fost diagnosticate cu o afecţiune incompatibilă cu reproducerea pe cale naturală, de către un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere.

     Cuantumul sprijinului financiar este de maximum 15.000 lei/beneficiar pentru decontarea cheltuielilor necesare efectuării procedurilor. Sprijinul financiar şi acordat conform art. 62 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu constituie venit în sensul actului normativ anterior menţionat, nu este impozabil şi nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 226/2021 privind măsurile de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare şi Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare.

     Un beneficiar poate aplica şi poate obţine sprijinul financiar cu destinaţie specială de maximum trei ori pe an pe toată perioada desfăşurării programului. Sprijinul financiar se acordă sub forma a două vouchere: un voucher medicamente şi un voucher proceduri medicale, ambele pe suport hârtie. Valabilitatea voucherelor este de maximum 12 luni de la data emiterii. Voucherul medicamente este în valoare de 5.000 lei şi este aferent tratamentului medicamentos. Voucherul proceduri medicale este în valoare de 10.000 lei şi este utilizat pentru procedurile medicale specifice. Cele două vouchere sunt acordate simultan iar decontarea lor se efectuează în conformitate cu prevederile art. 28 şi art. 29 din prezentele norme metodologice.

     Condiţiile cumulative pentru acordarea sprijinul financiar sunt:

  1. cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriţi sau nu)/femeia infertilă să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul în România;
  2. cei doi membri ai cuplului infertil (căsătoriţi sau nu)/femeia infertilă să aibă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;
  3. procedurile medicale de specialitate recomandate trebuie să se desfăşoare într-o unitate medicală de pe teritoriul României, parteneră a programului, autorizată să desfăşoare acest tip de activităţi;
  4. vârsta femeii beneficiare să fie cuprinsă între 20 şi 45 ani.

     Conform art. 6 din normele metodologice, începând cu luna decembrie 2022, se acordă sprijinul financiar pentru maximum 2.500 de beneficiari ai Programului, pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate pentru reproducerea asistată medical. Totodată, începând cu 1 ianuarie 2023, se acordă sprijinul financiar pentru maximum 10.000 de beneficiari ai Programului pentru efectuarea, pe teritoriul României, a procedurilor medicale de specialitate recomandate pentru reproducerea asistată medical.

     Acordarea sprijinului financiar se realizează în baza criteriului "primul venit - primul servit" beneficiarului eligibil, conform art. 5 alin. (9) din norme, în limita fondurilor disponibile, aprobate anual cu această destinaţie în bugetul MFTES.

     Solicitanţii trebuie să depună online la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. a MFTES dosarul complet. În cazul solicitanţilor care nu au posibilitatea transmiterii dosarului online, aceştia pot trimite dosarul complet la adresa MFTES, în cadrul secţiunii contact pe site-ul www.mfamilie.gov.ro.

     Toate documentele componente ale dosarului trebuie completate şi semnate (unde este cazul) şi certificate "Conform cu originalul", după care trebuie scanate şi trimise pe adresa de e-mail prevăzută mai sus. Dimensiunea totală a documentelor scanate transmise pe e-mail nu trebuie să depăşească 25 MB.

     Cererea de înscriere*) - prevăzută în anexa nr. 1 la normele metodologice, trebuie să cuprindă următoarele documente justificative:

*) Cererea de înscriere, Declaraţia pe propria răspundere, modelul de adeverinţă medicală şi acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi descărcate de pe site-ul www.mfamilie.gov.ro, din secţiunea dedicată Programului.

a. Copii ale actelor de identitate ale solicitanţilor;

b. Declaraţie pe propria răspundere - anexa nr. 1a la normele metodologice;

c. Document din care să rezulte diagnosticul de infertilitate, cu indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV**), eliberat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie cu supraspecializare FIV şi reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unităţii sanitare partenere, emis cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului - anexa nr. 1b la normele metodologice;

**) FIV - fertilizarea în vitro.

d. Adeverinţă eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate a solicitantului, emisă cu maximum 60 de zile înaintea depunerii dosarului sau orice alte documente oficiale, conform legii, care să probeze calitatea de asigurat;

e. Acord individual de prelucrare a datelor cu caracter personal - anexa nr. 1c la normele metodologice.

     Prevederile privind analiza dosarelor, aprobarea acordării sprijinului financiar, precum și cele privind încheierea contractului de acordare a voucherelor aferent programului - AICI