O nouă OUG pentru energie!


View access
Public
Alias
o-noua-oug-pentru-energie
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
756
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-11-14 09:35:06
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În ședința de vineri, 11 noiembrie 2022, Guvernul a adoptat ordonanța de urgență care stabilește mecanismul pentru achiziția centralizată de energie electrică menit să limiteze veniturile obținute de producătorii de energie electrică.

Actul normativ adoptat prevede instituirea unor măsuri temporare, cu rol de atenuare a efectelor economice directe datorate creșterii prețurilor la energie, prin plafonarea veniturilor de pe piață a producătorilor de energie electrică.

Este vorba despre Ordonanța de urgență nr. 153 din 11 noiembrie 2022 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei și a Ordonanței de urgență nr. 119 din 1 septembrie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei.

Ordonanța a fost publicată în aceeași zi, în Monitorul Oficial nr. 1091 din 11 noiembrie 2022.

   Măsurile erau necesare astfel încât prețurile la energie electrică plătite de către clienții finali să nu agraveze nivelul de sărăcie energetică și să nu conducă la un blocaj al activităților economice la nivel național, ținând cont că este imperios necesară asigurarea unei discipline riguroase a pieței de energie şi a unui înalt nivel de protecție a cetățenilor în calitatea lor de consumatori.

   Astfel, actul normativ vizează introducerea unui mecanism de achiziție centralizată de energie electrică, menit să limiteze veniturile obținute de producătorii de energie electrică.

   Potrivit noii OUG, achizitor unic va fi Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale "OPCOM" S.A., iar prețul de vânzare va fi de 450 lei/MWh.

   Mecanismul de achiziție centralizată se aplică producătorilor ale căror capacități de producere totalizează o putere instalată mai mare sau egală cu 10 MW și furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor exploatate de aceștia.

   Pe de altă parte, mecanismul de achiziție centralizată nu se aplică operatorilor economici, producători de energie electrică din surse regenerabile de energie, capacităților de producere a energiei electrice intrate în funcțiune după data de 1 aprilie 2022, precum și producătorilor cu capacități de producere de energie electrică și termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET.

   Pe perioada utilizării mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică prețul plătit de achizitorul unic producătorilor de energie electrică, pentru cantitățile de energie electrică vândute de aceștia prin intermediul acestui mecanism, este de 450 lei/MWh. În același timp, achizitorul unic vinde cantitățile de energie electrică cumpărate furnizorilor de energie electrică,  care au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică, prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, cu prețul de 450 lei/MWh.

   Participanții la piață au obligația transmiterii la OPCOM și/sau Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A, după caz, a situațiilor privind prognozele de consum anuale, defalcate pe luni, în vederea considerării acestora în procedurile de achiziție organizate de OPCOM.

   OPCOM organizează o procedura anuală de achiziție, în luna decembrie a anului precedent anului de aplicare, pe baza datelor validate transmise de către ANRE, și câte o procedură de achiziție lunară, pentru suplimentarea cantităților de energie electrică vândute/cumpărate  în cadrul procedurii anuale. Cantitățile de energie electrică anuale și lunare rezultate în urma mecanismului de achiziție centralizată constituie obligații ferme ale participanților la piață cărora li se aplică prevederile ordonanței.

   Ordonanța de urgență adoptată prevede că încălcarea mecanismului de achiziție centralizată se pedepsește cu amenzi de la 1 la 5% din cifra de afaceri.

   De asemenea, actul normativ prevedere modificarea și abrogarea unor prevederi din actuala OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023.

   Menționăm că mecanismul de achiziție centralizată va fi instituit pe o perioadă de peste 2 ani, pe durata 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025.

   La nivelul UE, a fost adoptat Regulamentul (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie, cu aplicabilitate directă de către toate statele membre, care să permită atenuarea temporară a riscului ca prețurile energiei electrice și costul energiei electrice pentru consumatorii finali să atingă niveluri nesustenabile. Acest Regulament UE prevede că „veniturile de pe piață ale producătorilor obținute din producerea de energie electrică din anumite surse se plafonează la maximum 180 euro per MWh de energie electrică produsă”. Același Regulament UE prevede că „statele membre pot să mențină sau să introducă măsuri care limitează și mai mult veniturile de pe piață ale producătorilor care produc energie electrică.”

   Măsurile trebuie să fie proporționale și nediscriminatorii și să acopere costurile de investiții și de exploatare.

   Nu în ultimul rând, menționăm că Ordonanța de urgență nr. 153/2022 adoptată vineri nu conține și plafoanele stabilite în Coaliție, aceste fiind deja incluse în ordonanța anterioară, care va fi completată săptămâna viitoare în Parlament astfel încât prețul maxim pe care îl vor plăti consumatorii casnici care nu se încadrează în 255 kWh, precum și marea industrie să fie de 1,3 lei/kWh. Plafoanele anterioare ar rămâne neschimbate, adică 0,68 și 0,80 lei/kWh pentru cei care consumă cel mult 100, respectiv 255 de kWh.

 

Ordonanța de urgență nr. 153 din 11 noiembrie 2022 se poate accesa AICI!