Normele venitului minim de incluziune sunt oficiale!


View access
Public
Alias
normele-venitului-minim-de-incluziune-sunt-oficiale
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
725
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-10-03 06:55:48
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Venitul minim de incluziune reprezintă sprijinul financiar acordat de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal, pentru familiile și persoanele singure aflate în situație de dificultate, precum și pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educație.

Prin Hotărârea nr. 1.154 din 16 septembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în  Monitorul Oficial nr. 937 din 26 septembrie 2022, Guvernul a oficializat principalele reguli și condiții pentru acordarea venitului minim de incluziune. Actul normativ astfel adoptat intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

Venitul minim de incluziune se compune din una sau mai multe din următoarele categorii de ajutoare financiare:

 • ajutor de incluziune;
 • ajutor pentru familia cu copii.

Noul act normativ stabilește în primul rând categoriile de beneficiari: familiile și persoanele singure, cetățeni români care au domiciliul sau, după caz, reședința în România și locuiesc efectiv în România, precum și familiile și persoanele singure care nu au cetățenie română ce îndeplinesc condițiile de acordare prevăzute de lege.

   De asemenea, noul act normativ prevede că în funcție de componența familiei și nivelul venitului net ajustat al acesteia, venitul minim de incluziune poate fi constituit din:

 • ajutor de incluziune și ajutor pentru familia cu copii;
 • ajutor de incluziune, exclusiv;
 • ajutor pentru familia cu copii, exclusiv.

   O altă prevedere importantă se referă la faptul că modalitatea de stabilire a dimensiunii familiei prin se face prin însumarea coeficienților de echivalență. Reamintim că, potrivit legii, coeficienții de echivalență corespunzători dimensiunii familiei, în stabilirea venitului net lunar ajustat, sunt:

 • 1 - pentru persoana singură sau pentru un singur membru de familie;
 • 0,5 - pentru fiecare persoană în plus, adult sau copil.

   Astfel, pentru o familie compusă din 4 persoane, dimensiunea familiei se stabilește astfel:

– număr de persoane = 4, din care 2 adulți și 2 copii;

– suma coeficienților de echivalență = 1+0,5+0,5+0,5 = 2,5;

– număr de membri de familie = 2,5.

   O altă prevedere importantă se referă la lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune. În situația în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în listă aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune sau altă formă legală de cedare a folosinței bunurilor, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obținută în urma cedării dreptului de folosință a bunului.

   Redăm în continuare lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune:

 • Bunuri imobile
  • Clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană și 2.500 mp în zona rurală mp, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente
 • Bunuri mobile
  • Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice
  • Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate și/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități
  • Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport, în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei „Delta Dunării“.
 • Depozite bancare
  • Cel puțin unul dintre membrii familiei deține, în calitate de titular, unul sau mai multe depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

   Normele metodologice mai stabilesc printre altele:

 • Modalitatea de stabilire a venitului lunar ajustat;
 • Modalitatea de stabilire a venitului din terenurile și/sau activitățile agricole desfășurate, în baza normelor de venit
 • Formula de calcul pentru stabilirea orelor de activități la solicitarea primarului, condiție de menținere a dreptului la ajutorul de incluziune;
 • Procedura de plată a poliței de asigurare, de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat și bugetele locale, precum și a ajutorului de înmormântare
 • Modele de formulare.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Normele metodologice!