Legea privind regimul armelor a fost modificată!


În Monitorul Oficial nr. 1161 din 7 decembrie 2021 a fost publicată Legea nr. 283 din 6 decembrie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare și munițiilor deținute de Ministerul Apărării Naționale și de forțele armate străine pe teritoriul României.

Una dintre noile prevederi se referă la definirea noțiunii de dronă.

Astfel, prin dronă vom înțelege orice vehicul terestru, aerian, acvatic sau subacvatic capabil să navigheze autonom, folosind pilotul automat, sau care poate fi controlat printr-un echipament radioelectric de comandă la distanță.

Totodată, se redefinește noțiunea de dispozitive militare ca fiind ansamblul de componente a căror funcționare în comun îndeplinește o funcție într-un sistem tehnic, prin acționarea unui mecanism de inițiere sau percuție, care determină fie aruncarea unuia ori a mai multor proiectile sau a unuia ori a mai multor obiecte de limitare a mobilității, de substanțe explozive, aprinse sau luminoase, de amestecuri incendiare, fie împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, fie emiterea unui semnal electronic de bruiaj sau de dezinformare, fie emiterea de energie dirijată, de microunde de mare putere sau de laseri.

   Personalul Ministerului Apărării Naționale va putea folosi dispozitive militare care emit semnale electronice de bruiaj sau de dezinformare ori care emit energie dirijată, microunde de mare putere sau laseri, cu care este dotat de către unitățile din care face parte, în vederea îndeplinirii misiunilor de luptă, precum și a altor misiuni specifice, potrivit legii, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale.

   Potrivit legii, personalul Ministerului Apărării Naționale poate face uz de armă și poate folosi dispozitivele militare din dotare, după caz, pentru îndeplinirea misiunilor încredințate, în următoarele cazuri:

  • împotriva acelora care atacă personalul aflat în serviciul de pază, escortă, protecție, precum și a acelora care, prin actul săvârșit prin surprindere, pun în pericol obiectivul militar;
  • împotriva acelora care atacă persoanele desemnate;
  • împotriva persoanelor care încearcă să pătrundă ori să iasă în mod ilegal în sau din obiectivele militare ori în zonele militare restricționate, a căror delimitare este adusă la cunoștința publicului;
  • împotriva persoanelor care, după săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, încearcă să fugă și care ripostează ori încearcă să riposteze cu arme sau alte obiecte care pot pune în pericol viața ori integritatea persoanelor;
  • pentru a împiedica fuga de sub escortă sau evadarea celor aflați în stare legală de deținere ori reținere;
  • împotriva persoanelor care împiedică militarii să execute misiuni de luptă;
  • în executarea intervenției contrateroriste, în cazurile prevăzute de lege.
  • împotriva dronelor și a echipamentelor radioelectrice utilizate pentru comiterea unui act ostil.

   Noua reglementare prevede că în cazul folosirii armelor sau a dispozitivelor militare împotriva dronelor, focul se execută până la oprirea sau imobilizarea acestora.

   Mai mult, în cazul folosirii dispozitivelor militare împotriva echipamentelor radioelectrice care sunt utilizate pentru comanda la distanță a dronelor, acțiunea se execută până la îngreunarea utilizării sau neutralizarea acestora.

 

Forma consolidată a Legii nr. 122 din 15 iunie 2011 se poate consulta AICI!