Noutăți privind implementarea sistemului informatic de monitorizare electronică


View access
Public
Alias
noutati-privind-implementarea-sistemului-informatic-de-monitorizare-electronica
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
1144
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2024-07-08 03:53:38
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Marți, în Monitorul Oficial nr. 623 din 2 iulie 2024, a fost publicată Hotărârea nr. 735 din 28 iunie 2024 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot, precum și a celor privind operaționalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronica.

Prin această hotărâre, se aprobă normele de aplicare a legislației referitoare la proiectul-pilot privind implementarea sistemului informatic de monitorizare electronică (brățara electronică), după ce Guvernul a devansat unele termene, printr-o ordonanță de urgență.

Astfel, pentru cele 18 județe în care urma să fie implementat sistemul la 1 ianuarie 2025, termenul a fost devansat la 1 octombrie 2024. De asemenea, a fost devansat termenul de aplicare a sistemului de monitorizare în ceea ce privește controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune și arestul la domiciliu de la 1 ianuarie 2026 la 1 octombrie 2024.

Potrivit Executivului, s-au adoptat aceste măsuri pentru creșterea gradului de siguranță publică și a eficienței modului de supraveghere a executării măsurilor dispuse de organele judiciare, în contextul eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime.

Reamintim că, proiectul-pilot privind implementarea sistemului informatic de monitorizare electronică se aplică din anul 2022.

Monitorizarea electronică în sistem-pilot se aplică etapizat, după cum urmează:

 1. prima etapă - în perioada 2022-2023 - la nivelul municipiului București și a județelor Iași, Mureș și Vrancea;
 2. a doua etapă - în anul 2024 - la nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a) și la nivelul județelor Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Vaslui și Vâlcea;
 3. a treia etapă - în perioada 1 octombrie 2024-31 decembrie 2025 - la nivelul unităților administrativ-teritoriale prevăzute la lit. a) și b) și la nivelul județelor Alba, Arad, Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Maramureș, Olt, Suceava, Timiș și Tulcea.

   Dispozitivele electronice de supraveghere se montează persoanei supravegheate, de regulă, la sediul unității de poliție din care face parte organul de supraveghere. Cu această ocazie, organul de supraveghere, operatorul tehnic sau polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, după caz, fotografiază persoana supravegheată și o instruiește/instruiesc cu privire la modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere, modalitatea de verificare a dispozitivelor electronice de supraveghere folosite, modalitatea de contactare și datele de contact ale organului de supraveghere, precum și cu privire la obligațiile pe care le are în cazul primirii unei alerte.

   În cazul arestului la domiciliu, dispozitivul electronic de supraveghere, atât cel mobil, cât și cel fix, se montează în imobilul în care aceasta execută măsura arestului la domiciliu.

   Noul act normativ mai prevede că persoana protejată și persoana supravegheată au obligația de a preda dispozitivul electronic de supraveghere mobil, respectiv dispozitivul electronic de supraveghere fix în ziua următoare celei în care s-a împlinit termenul pentru care a fost dispusă măsura monitorizării electronice prin ordinul de protecție, controlul judiciar, controlul judiciar pe cauțiune, respectiv arestul la domiciliu ori la solicitarea organului de supraveghere, atunci când prin hotărârea instanței de judecată sau prin ordonanța procurorului s-a dispus, după caz, revocarea/modificarea ordinului de protecție sau încetarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, revocarea/modificarea controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune, respectiv arestului la domiciliu ori înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă sau încetarea obligației de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, pe durata controlului judiciar, a controlului judiciar pe cauțiune sau a arestului la domiciliu, după caz.

  Nu în ultimul rând, se introduc dispoziții privitoare la demontarea dispozitivelor electronice de supraveghere, care se realizează în următoarele situații:

 • încetarea/revocarea obligației de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere dispuse prin ordin de protecție provizoriu, ordin de protecție sau ordin european de protecție ori dispuse pe durata controlului judiciar, a controlului judiciar pe cauțiune sau a arestului la domiciliu, după caz;
 • înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă;
 • părăsirea teritoriului național de către persoana supravegheată;
 • perioada în care persoana supravegheată execută pedeapsa închisorii, măsura arestului preventiv, a reținerii sau o pedeapsă/măsură educativă privativă de libertate;
 • atunci când organul judiciar competent, informat de către organul de supraveghere, dispune demontarea în cazul controlului judiciar, controlului judiciar pe cauțiune sau al arestului la domiciliu;
 • atunci când situația medicală a persoanei supravegheate impune, la solicitarea personalului medical și numai în urma informării organului judiciar competent;
 • defectarea dispozitivului electronic de supraveghere;
 • decesul persoanei supravegheate.

 

Pentru detalii, accesați forma consolidată a Hotărârii nr. 1.025 din 10 august 2022!