Măsurile de organizare a activităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 au fost aprobate !


View access
Public
Alias
masurile-de-organizare-a-activitatii-in-cadrul-institutiilor-de-invatamant-in-conditii-de-siguranta-epidemiologica-pentru-prevenirea-imbolnavirilor-cu-virusul-sars-cov-2-au-fost-aprobate
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
303
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-02-08 08:20:02
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Vineri, 5 februarie 2021, a fost aprobat și publicat în Monitorul Oficial nr. 122, Ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Actul normativ reglementează procedura şi măsurile obligatorii privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 care se vor aplica în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe/instituţiile de învăţământ, în scopul asigurării dreptului la învăţătură şi a dreptului la sănătate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la învăţătură, studenţi şi personalul din sistemul naţional de învăţământ. Prevederile se aplică în mod corespunzător şi pentru activităţile educative, recreative, pentru consolidarea competenţelor dobândite de elevi sau de accelerare a învăţării, precum şi pentru activităţile de învăţare remedială desfăşurate cu prezenţa fizică în unităţile de învăţământ în cadrul programelor de tipul „Şcoală după Şcoală“.

      Așa cum art. 3 din ordin aduce în lumina cititorului, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

1. Scenariul 1, cu participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie, atunci când incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori;

2. Scenariul 2, cu:

 • participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul professional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;
 • participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studio.

Acest scenariu se aplică atunci când incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000, dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

3. Scenariul 3, cu

 • participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar;
 • participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studio.

Acest scenariu se aplică atunci când incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 locuitori.

     Art. 6 din Ordinul nr. 3.235/93/2021 prevede că, pentru pregătirea unităţilor de învăţământ/conexe/ instituţiilor de învăţământ, conducerile acestora au în vedere următoarele aspecte:

 • organizarea şi întreţinerea spaţiilor astfel încât să se asigure distanţarea de minimum 1 metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maxim posibilă, inclusiv prin amplasarea optimă a mobilierului şcolar;
 • stabilirea circuitelor funcţionale;
 • organizarea spaţiilor de recreere;
 • evaluarea necesarului de resurse umane;
 • asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
 • asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi/studenţi şi personal.

     Totodată, înainte de reluarea cursurilor, fiecare unitate de învăţământ preuniversitar/conexă/instituţie de învăţământ stabileşte spaţiile care pot fi folosite în procesul de învăţământ, precum şi spaţiul necesar ce va fi utilizat pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, identificate de cadrul medical din unitatea de învăţământ preuniversitar/conexă/instituţia de învăţământ sau persoana desemnată de conducerea unităţii/instituţiei.

     În ceea ce privește suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar/conexe, ea se dispune în următoarele situaţii:

 1. la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învăţământ preşcolar sau clasă de învăţământ primar. În această situaţie se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă.
 2. la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învăţământ gimnazial, liceal, profesional şi postliceal se efectuează ancheta epidemiologică şi testarea contacţilor acestuia. Conducerea unităţii de învăţământ va decide în urma consultării DSPJ/DSPMB dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeaşi clasă sau suspendarea cursurilor, după caz.
 3. la apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învăţământ gimnazial, liceal, profesional şi postliceal se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

     Ulterior, DSPJ/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacţii direcţi ai cazurilor confirmate şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/ nedidactic/auxiliar. La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSPJ/DSPMB. DSPJ/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacţii direcţi ai acestora şi va decide împreună cu conducerea unităţii de învăţământ dacă se impune suspendarea activităţilor didactice la nivelul unităţii de învăţământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, cu avizul ISJ/ISMB şi al DSPJ/DSPMB.

     Astfel, NU se vor prezenta la cursuri în unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ:

 • cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
 • cei care sunt declaraţi contacţi direcţi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată;
 • cei care aşteaptă să fie testaţi sau au fost testaţi şi aşteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost testată şi care aşteaptă rezultatele.

     Restul prevederilor conținute de Ordinul nr. 3.235/93/2021, precum și măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar/unităţile conexe în perioada pandemiei de COVID-19 pot fi consultate AICI