Monitorul Oficial, disponibil în mod gratuit și liber, PERMANENT


View access
Public
Alias
monitorul-oficial-disponibil-in-mod-gratuit-si-liber-permanent
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
345
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-04-05 10:42:56
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Președintele României a emis Decretul  nr. 257 din 31 martie 2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, fiind publicat în Monitorul Oficial nr. 337 din 2 aprilie 2021. În același Monitor este publicată, așadar, și Legea nr. 57 din 31 martie 2021 pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României. Această lege intră în vigoare începând cu luni, 5 aprilie 2021Legea nr. 202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013.

      Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi de alte acte normative. Regia Autonomă «Monitorul Oficial» se organizează ca regie autonomă, sub autoritatea Camerei Deputaţilor. Regia Autonomă «Monitorul Oficial» este persoana juridică care desfăşoară activitate de interes public naţional şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.

     Până la momentul modificării, art. 18 din Legea nr. 202/1998 suna după cum urmează:

     „Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ editează Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât şi în format electronic. Formatul tipărit este pus la dispoziţia tuturor utilizatorilor contra cost, iar formatul electronic al Monitorului Oficial al României, Partea I şi Partea a II-a, în mod gratuit, permanent, în varianta pentru citire.”   

     Din 5 aprilie 2021, legiutorul a decis ca art. 18 să dispună ca Regia Autonomă «Monitorul Oficial» să editeze Monitorul Oficial al României atât în format tipărit, cât şi în format electronic. Formatul tipărit este pus la dispoziţia tuturor utilizatorilor contra cost.  Totodată, formatul electronic al Monitorului Oficial al României, Partea I şi a II-a, este disponibil în mod gratuit şi liber, permanent. Formatul electronic gratuit şi liber este de document portabil, fără filigran sau inscripţii suplimentare formatului tipărit; acesta devine accesibil tuturor utilizatorilor în aceeaşi zi cu publicarea, inclusiv pentru căutare, salvare, distribuire şi imprimare.

Dispozițiile complete în materia publicării actelor în Monitorul Oficial al RomânieiAICI