Instrucțiuni privind proiectul-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante


View access
Public
Alias
instructiuni-privind-proiectul-pilot-al-concursului-de-ocupare-a-unor-functii-publice-vacante
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
823
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-02-20 06:44:55
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a emis recent două ordine care aprobă instrucțiuni referitoare la proiectul-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante.

Ordinul nr. 115 din 6 februarie 2023 pentru aprobarea Instrucțiunilor de publicare a anunțului privind organizarea etapei de selecție a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 121 din 13 februarie 2023, în timp ce Ordinul nr. 116 din 7 februarie 2023 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind utilizarea instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecție a proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante a fost publicat a doua zi, în Monitorul Oficial nr. 125 din 14 februarie 2023.

Reamintim că potrivit Codului administrativ, proiectul-pilot se derulează pentru:

  • funcțiile publice generale de grad profesional debutant din cadrul autorităților și instituțiilor publice,
  • funcțiile publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.

   Pe de o parte se stabilește că anunțurile privind organizarea etapei de selecție a proiectului-pilot publicate pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nu pot fi modificate și se mențin la locul de publicare până la finalizarea concursului.

   Anunțul privind organizarea etapei de selecție a proiectului-pilot al concursului pentru funcțiile publice vacante se publică pe pagina de internet a instituției organizatoare și pe site-ul Agenției, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data desfășurării concursului.

   Potrivit instrucțiunilor, data publicării pe site-ul Agenției a anunțului de concurs este aceeași cu data publicării anunțului de concurs pe site-ul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante.

   Persoana desemnată completează online înștiințarea cu privire la organizarea etapei de selecție a proiectului-pilot al concursului pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante din categoria celei menționate anterior, utilizând aplicația din domeniul informatic alocat fiecărei autorități sau instituții publice în portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici, la secțiunea „Instrumente de lucru“, subsecțiunea „Anunțuri concurs“.

   Pe de altă parte, se reglementează modul de utilizare a instrumentelor informatice pentru extragerea automată a propunerilor de subiecte de către membrii comisiei de concurs la etapa de selecție a proiectului pilot al concursului de ocupare a unor funcții publice vacante.

   Stabilirea și extragerea automată a subiectelor pentru proba scrisă se realizează utilizând o aplicație informatică, într-un mod imparțial, pusă la dispoziția autorităților și instituțiilor publice organizatoare a etapelor de selecție a proiectului-pilot, respectiv comisiei de concurs pentru înalții funcționari publici, de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

   Subiectele pentru proba scrisă stabilite pe baza bibliografiei de specialitate și tematicii de concurs sunt comune pentru toți candidații, în concordanță cu nivelul funcțiilor publice pentru care se organizează etapa de selecție a proiectului-pilot, cu excepția cazului în care concursul se desfășoară în mai multe serii.

   Începând cu data expirării termenului de constituire a dosarelor de concurs de către candidați și până la data desfășurării probei scrise a etapei de selecție a proiectului-pilot, fiecare membru al comisiei de concurs are obligația de a propune cel puțin 5 subiecte și baremul de corectare aferent și de a le încărca în aplicația informatică.

   În ziua desfășurării probei scrise a etapei de selecție a proiectului-pilot președintele comisiei de concurs validează, în prezența membrilor comisiei, subiectele încărcate în aplicația informatică.

   Ulterior validării propunerilor de subiecte, președintele comisiei de concurs efectuează operațiunea de extragere automată aleatorie a două seturi de subiecte însoțite de baremul de corectare aferent, prin intermediul aplicației informatice, cu cel mult o oră înainte de ora stabilită pentru desfășurarea probei scrise.

   Cu cel mult o jumătate de oră înainte de ora stabilită pentru desfășurarea probei scrise seturile de subiecte se imprimă, se semnează de toți membrii comisiei de concurs și se închid în plicuri sigilate ce poartă ștampila autorității sau a instituției publice organizatoare.

   În situația în care intervine o eroare la extragerea automată a subiectelor și este necesară o nouă extragere automată a acestora, varianta inițială imprimată cuprinzând subiectele extrase se anulează și se semnează de membrii comisiei de concurs, cu precizarea motivului anulării.

   Varianta cuprinzând subiectele extrase automat, anulată, se anexează la documentația aferentă concursului. În acest caz, se efectuează o nouă extragere automată a subiectelor de către președintele comisiei de concurs.

   În situația în care aplicația informatică nu este funcțională, se amână operațiunea de extragere automată a subiectelor până la remedierea situației, în termenul stabilit pentru desfășurarea probei scrise.

   Potrivit instrucțiunilor, se desemnează o persoană din Direcția tehnologia informației și transformare digitală din cadrul Agenției, responsabilă cu asigurarea suportului tehnic în situația apariției unor disfuncționalități.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Instrucțiunile din 6 februarie 2023 și Instrucțiunile din 7 februarie 2023!