Statul român încadrează cetățenii ucrainieni în muncă!


View access
Public
Alias
statul-roman-incadreaza-cetatenii-ucrainieni-in-munca
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
587
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-03-14 11:40:24
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul nr. 301 din 9 martie 2022 pentru aprobarea Procedurii de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina a fost emis de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Actul legislativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 240 din 10 martie 2022, producându-și efectele începând cu această data.

     Cetăţenii ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina şi doresc să se încadreze în muncă, dar nu deţin documente care să probeze calificarea profesională sau experienţa în activitate se pot prezenta la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru a fi înregistraţi.

     Înregistrarea la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se face în baza actului de identitate, paşaportului sau a altui document care atestă identitatea.

     După înregistrare, persoanele au acces gratuit la serviciile şi măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

     În cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, persoana completează, cu sprijinul şi sub îndrumarea consilierului de orientare în carieră, declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa la procedură. Declaraţia prevăzută la art. 4 din procedură va fi disponibilă în limba română şi limba ucraineană.

     După parcurgerea activităţilor din cadrul serviciilor de informare şi consiliere profesională, persoana este mediată în muncă pe un loc de muncă vacant care corespunde calificărilor şi experienţei declarate de aceasta şi primeşte dispoziţia de repartizare în vederea prezentării la angajator. Susţinerea interviului sau probei de lucru se efectuează la angajatorul pentru care persoana a primit dispoziţia de repartizare.

     În cazul în care cetăţeanul ucrainean contactează direct un angajator, fără a mai solicita serviciile agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acesta completează declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 4, împreună cu angajatorul la care urmează să se încadreze. Declaraţia prevăzută la art. 4 din procedură stă la baza încheierii contractului de muncă.

Pentru a consulta modelul declaraţiei prevăzute în anexa la Procedura de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina – CLICK AICI