Acordarea indemnizaţiilor sportive


View access
Public
Alias
acordarea-indemnizatiilor-sportive
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
604
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-04-04 12:17:24
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Pe 30 martie 2022 a intrat în vigoare Ordinul Ministerului Sportului nr. 151 din 18 martie 2022 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea indemnizaţiilor sportive, act publicat în Monitorul Oficial nr. 306 din 30 martie 2022. În sensul prezentului ordin pregătirea centralizată reprezintă acţiunea de pregătire sportivă, convocată de federaţia sportivă naţională/Comitetul Naţional Paralimpic, desfăşurată în ţară sau străinătate, în care sportivii şi colectivele tehnice sunt cazaţi pe perioada acţiunii într-un loc anume (hotel, motel, pensiune, complex sportiv sau altele asemenea), pe o perioadă definită, realizată în baza unui program stabilit, având ca scop dezvoltarea psihomotrică a sportivului şi participarea la competiţii sportive internaţionale. Prin excepţie, sportivii cu dizabilităţi şi colectivele tehnice ale acestora pot să efectueze pregătirea centralizată şi în localitatea de reşedinţă, la convocarea Comitetului Naţional Paralimpic/federaţiei sportive naţionale.

     Potrivit art. 3 din Ordinul nr. 151/2022, pentru acordarea indemnizaţiilor sportive, federaţiile sportive naţionale vor depune la registratura Ministerului Sportului, în atenţia Direcţiei politici pentru sport, următoarele documente:

1. solicitarea pentru acordarea indemnizaţiilor sportive sportivilor componenţi ai lotului naţional de seniori şi colectivelor tehnice (numele şi prenumele, calitatea în cadrul lotului/ colectivelor tehnice, CNP, cod IBAN, suma propusă);

2. hotărârea organului de conducere al federaţiei, prin care s-a dispus:

(i) convocarea la lotul naţional de seniori;

(ii) perioada de pregătire sportivă a lotului naţional;

(iii) locaţia/locaţiile unde se vor pregăti;

(iv) competiţia pentru care au fost convocaţi şi la care urmează să participe, precum şi obiectivele de performanţă asumate;

(v) numărul de persoane participante;

3. pontajul pentru luna în care se solicită indemnizaţii sportive, în care se va specifica în mod obligatoriu locul de desfăşurare, semnat de antrenor şi antrenorul federal, după caz;

4. copie după ordinul ministrului sportului/ministrului tineretului şi sportului privind acordarea titlurilor de „sportiv de înaltă performanţă“ şi de „antrenor naţional“, după caz;

5. declaraţia pe propria răspundere a secretarului general prin care certifică datele transmise, conform prevederilor art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii.

     Acţiunile de pregătire şi/sau participare la competiţii internaţionale trebuie să fie prevăzute în contractul de finanţare încheiat cu Ministerul Sportului şi să corespundă cu cererea de acordare a indemnizaţiilor sportive privind perioada, locul de desfăşurare şi numărul de participanţi.

     Pentru a consulta detalii privind termenul de depunere a documentației, precum și despre cuantumul indemnizațieiCLICK AICI