Norme de securitate nucleară publicate în Monitorul Oficial!


View access
Public
Alias
norme-de-securitate-nucleara-publicate-in-monitorul-oficial
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
589
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-03-14 12:54:06
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Guvernul României, prin intermediul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, a emis Ordinul nr. 28 din 28 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea, analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare, act legislativ ce a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 232 din 9 martie 2022.

     Normele de securitate nucleară sunt emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale de securitate nucleară privind înregistrarea, raportarea şi analiza evenimentelor şi utilizarea experienţei de exploatare pentru instalaţiile nucleare.

     Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesară pentru autorizarea de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, a activităţilor de construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare a unei instalaţii nucleare. Prevederile prezentelor norme se aplică atât titularilor, cât şi solicitanţilor de autorizaţie pentru fazele de construcţie şi montaj, punere în funcţiune, exploatare şi dezafectare a unei instalaţii nucleare.

     Potrivit art. 2 din normele de securitate nucleară, ele se aplică următoarelor categorii de instalaţii nucleare:

 1. centrale nuclearoelectrice, inclusiv cele echipate cu reactoare modulare;
 2. reactoare de cercetare, reactoare nucleare de testare, reactoare de putere zero şi ansambluri subcritice;
 3. reactoare de demonstraţie;
 4. fabrici de combustibil nuclear;
 5. instalaţii de stocare a combustibilului nuclear uzat;
 6. reactoare nucleare pentru producerea de energie şi izotopi pentru scopuri medicale;
 7. instalaţii de îmbogăţire a uraniului;
 8. instalaţii de retratare/reprocesare a combustibilului nuclear uzat;
 9. instalaţii de depozitare intermediară sau definitivă a deşeurilor radioactive şi instalaţii de tratare a deşeurilor radioactive, aflate pe acelaşi amplasament şi direct legate de instalaţiile nucleare enumerate la lit. a)-h);
 10. instalaţii de detritiere, aflate pe acelaşi amplasament şi direct legate de instalaţiile nucleare echipate cu reactoare nucleare care folosesc apa ca agent de răcire;
 11. orice alte instalaţii nucleare pentru care CNCAN consideră necesară aplicarea, parţială sau integrală, a acestor norme în procesul de autorizare şi o impune prin condiţiile din autorizaţii.

     În ceea ce privește înregistrarea, raportarea și analiza evenimentelor și utilizarea experienței de exploatare pentru instalațiile nucleare, titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze, în cadrul sistemului de management, un proces sistematic pentru identificarea, raportarea, colectarea, înregistrarea, sortarea, prelucrarea, analiza şi documentarea experienţei de exploatare şi a evenimentelor de la instalaţia nucleară pentru care este responsabil, precum şi a evenimentelor şi experienţei de exploatare externe relevante raportate de alte instalaţii nucleare, de organizaţii din domeniul nuclear şi de organizaţii din alte sectoare industriale, la nivel naţional şi internaţional.

     Titularul de autorizaţie trebuie să stabilească şi să implementeze, în cadrul sistemului de management, un proces sistematic pentru identificarea, raportarea, colectarea, înregistrarea, sortarea, prelucrarea, analiza şi documentarea experienţei de exploatare şi a evenimentelor de la instalaţia nucleară pentru care este responsabil, precum şi a evenimentelor şi experienţei de exploatare externe relevante raportate de alte instalaţii nucleare, de organizaţii din domeniul nuclear şi de organizaţii din alte sectoare industriale, la nivel naţional şi internaţional.

     Detalii despre identificarea şi raportarea internă a condiţiilor anormale, precum și despre utilizarea experienţei de exploatare în procesul şi programele de pregătire - AICI