Modelul cardului de energie aprobat!


View access
Public
Alias
modelul-cardului-de-energie-aprobat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
784
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2022-12-27 08:07:51
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Joi, în Monitorul Oficial nr. 1243 din 22 decembrie 2022, s-a publicat Ordinul nr. 3.237 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea modelului de card de energie și a modelului de certificat de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari.

Actul normativ stabilește modelul cardurilor de energie pe care pensionarii și persoanele cu dizabilități ce au venituri mici, persoanele care primesc ajutor social și familiile care primesc alocație de susținere vor primi anul viitor un ajutor financiar de 1.400 de lei, pentru plata facturilor sau datoriilor la furnizorii de energie. Totodată, ordinul conține și modelul certificatului de validare a datoriei față de asociația de proprietari ori de locatari, act necesar pentru plata restanțelor.

Reamintim că, potrivit Ordonanței de urgență nr. 166 din 8 decembrie 2022, în 2023 se va acorda un ajutor financiar temporar persoanelor cu venituri mici, ce va putea fi folosit pentru a compensa prețul la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire.

De  această măsură vor beneficia:

  • pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum si pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă și ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  • persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;
  • familiile beneficiare de alocație de susținere a familiei;
  • familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la venit minim garantat.

    Sprijinul se acordă per loc de consum, astfel că, în gospodăriile cu mai mulți locuitori, venitul pe membru de familie trebuie să fie sub 2.000 lei.

    Valoarea ajutorului pentru plata facturilor la energie este stabilită la 1.400 de lei, bani ce vor fi acordați în două tranșe egale, de câte 700 de lei, în februarie și septembrie 2023.

    Este strict interzisă utilizarea cardului de energie pentru a deconta datorii curente și/sau restante față de furnizorii de energie la puncte de consum unde beneficiarul cardului nu domiciliază sau nu are domiciliul declarat sau pentru plata datoriilor curente și/sau restante ale unor persoane terțe. De asemenea este strict interzisă utilizarea sumelor în mandat poștal pentru alte plăți decât cele privind plata datoriilor față de furnizorii de energie.

    Pentru efectuarea unei plăți prin servicii de mandat poștal în scopul compensării prețului la energie, beneficiarii sprijinului sunt obligați să prezinte următoarele categorii de documente:

  • cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poștal;
  • actul de identitate al beneficiarului de sprijin;
  • documentul/documentele justificativ/justificative prin care face dovada datoriei curente și/sau restante față de furnizorul de energie și/sau, după caz, față de asociația de proprietari/ locatari;
  • în situația în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu decât cel care este inscripționat pe cardul de energie, contractul privind furnizarea energiei la domiciliul declarat împreună cu declarația pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea prețului la energie la domiciliul unde locuiește.

    Pe lângă modelul de card de energie, Ordinul nr. 3.237 din 21 decembrie 2022 aprobă și modelul de certificat de validare a datoriei față de asociația de proprietari/locatari.

    Aceste certificate de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/ locatari emitentă iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Compania Națională „Poșta Română” S.A, ca anexă la documentele care stau la baza plății prin serviciul de mandat poștal.

    Beneficiarii trebuie să știe că asociațiile de proprietari/locatari primesc sumele transmise prin mandat poștal de la Compania Națională „Poșta Română” S.A, operează încasarea acestora în numele beneficiarilor de sprijin, operează în evidențele contabile plata datoriei beneficiarului față de energia termică și virează sumele la furnizorii de energie termică la termenele prevăzute în contractele de furnizare sau anticipat, înainte de aceste termene.

 

Modelele aprobate se pot vizualiza AICI!