Reguli noi privind audierea minorului în procesul penal


View access
Public
Alias
reguli-noi-privind-audierea-minorului-in-procesul-penal
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
838
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-13 06:56:28
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Joi, 9 martie 2023, a intrat în vigoare Legea nr. 51 din 3 martie 2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 186 din 6 martie 2023.

Prin intermediul acestei legi se aduc modificări și completări Codului de procedură penală, în special în ceea ce privește audierea minorului în procesul penal.

Astfel, pe de o parte se introduc dispoziții noi, potrivit cărora audierea persoanei vătămate în vârstă de până la 14 ani are loc în prezența unuia dintre părinți, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului instituției căreia îi este încredințat minorul spre creștere și educare, precum și în prezența unui psiholog, stabilit de organul judiciar.

Dacă persoanele menționate mai sus nu pot fi prezente sau au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot influența declarația minorului, audierea acestuia are loc în prezența unui reprezentant al autorității tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină de exercițiu, precum și în prezența unui psiholog, stabiliți de organul judiciar.

   Noua reglementare prevede că în cazul în care audierea persoanei vătămate minor vizează activitatea instituției căreia îi este încredințat spre creștere și educare, se înlocuiește reprezentantul acestei instituții cu reprezentantul autorității tutelare sau cu o rudă cu capacitate deplină de exercițiu, precum și cu un psiholog, stabiliți de organul judiciar.

   De menționat că psihologul va oferi consiliere de specialitate minorului pe toată durata procedurilor judiciare.

   Toate aceste dispoziții au în vedere situația în care minorul are calitatea de persoană vătămată. Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 51 din 3 martie 2023, Codul de procedură penală prevedea dispoziții asemănătoare în cazul audierii minorului în calitate de martor.

   Subliniem faptul că regula era valabilă tot pentru audierea martorului minor în vârstă de până la 14 ani. Cu toate acestea, o diferență exista cu privire la prezența psihologului, în sensul că acesta putea fi prezent doar dacă se consideră necesar (la cerere sau din oficiu).

   Prin noua reglementare se modifică și aceste dispoziții din Codul de procedură penală. Prin urmare, potrivit noului act normativ, audierea martorului minor în vârstă de până la 14 ani are loc în prezența unuia dintre părinți, a tutorelui sau a persoanei ori a reprezentantului instituției căreia îi este încredințat minorul spre creștere și educare, precum și în prezența unui psiholog, stabilit de organul judiciar. Psihologul va oferi consiliere de specialitate minorului pe toată durata procedurilor judiciare.

   De asemenea, se prevede că dacă persoanele menționate anterior nu pot fi prezente sau au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente ori martor în cauză ori există suspiciunea rezonabilă că pot influența declarația minorului, audierea acestuia are loc în prezența unui reprezentant al autorității tutelare sau a unei rude cu capacitate deplină de exercițiu, precum și în prezența unui psiholog, stabiliți de organul judiciar. Din nou, se precizează că psihologul va oferi consiliere de specialitate minorului pe toată durata procedurilor judiciare.

 

Varianta actualizată a Codului de procedură penală se poate accesa AICI!