Procedura electronică de lucru pentru emiterea avizului consultativ


View access
Public
Alias
procedura-electronica-de-lucru-pentru-emiterea-avizului-consultativ
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
991
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-11-06 15:12:49
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ordinul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 545 din 12 octombrie 2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 990 din 31 octombrie 2023. Prin urmare, Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare GEIEAN, se înfiinţează şi funcţionează ca organism consultativ, fără personalitate juridică, sub coordonarea autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

     GEIEAN contribuie, prin activitatea desfăşurată, la simplificarea procedurilor administrative şi la prevenirea creşterii nejustificate a costurilor legate de conformarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu reglementările în vigoare şi/sau cu propunerile legislative prezentate spre analiză, oferind factorilor de decizie informaţiile necesare cu privire la impactul implementării politicilor publice în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.

     Misiunea GEIEAN este:

  1. de a elimina tendinţele de reglementare excesivă şi efectele negative ale acestora asupra sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
  2. de dezvoltare a unui cadru de reglementare coerent;
  3. de a întări colaborarea interinstituţională şi de a spori transparenţa şi comunicarea în procesul decizional.

     Cap. IV din regulament dispune asupra procedurii electronice de lucru pentru emiterea avizului consultativ. Astfel, potrivit art. 14 din același act normativ, raportul Testului IMM, însoţit de proiectul de act normativ şi nota de fundamentare sau referatul de aprobare, se transmite de către iniţiatorul actului normativ la autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii pentru a fi analizat de GEIEAN în scopul emiterii unui aviz consultativ.

     Secretariatul GEIEAN trimite membrilor GEIEAN, prin poşta electronică, raportul Testului IMM însoţit de proiectul de act normativ şi nota de fundamentare sau referatul de aprobare.

     Membrii GEIEAN trimit secretariatului, prin poşta electronică, votul favorabil, favorabil cu observaţii sau negativ în legătură cu oportunitatea aprobării proiectului de act normativ analizat. Votul negativ exprimat de către membrii GEIEAN trebuie însoţit de justificare. Termenul general de exprimare a votului de către membrii GEIEAN este de 5 zile lucrătoare. Termenul special de exprimare a votului de către membrii GEIEAN, în cazul solicitării cu celeritate de către iniţiator, este de 3 zile lucrătoare.

     Avizul consultativ al GEIEAN, însoţit de voturile exprimate, este întocmit de secretariat şi semnat de către preşedinte. Avizul consultativ al GEIEAN asupra Testului IMM poate fi favorabil, favorabil cu observaţii sau negativ, conform voturilor exprimate. Avizul negativ al GEIEAN trebuie să fie motivat. Avizul GEIEAN se ia prin votul majorităţii simple a membrilor care votează. În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui GEIEAN are rol hotărâtor în privinţa avizului. Dacă niciun membru al GEIEAN nu îşi exprimă dreptul de vot, se emite un aviz consultativ favorabil cu privire la oportunitatea aprobării proiectului de act normativ evaluat.
     Avizul însoţit de voturile exprimate de membrii GEIEAN se transmite de secretariat către iniţiatorul actului normativ. Avizul va însoţi proiectul de act normativ pe tot parcursul procesului de avizare.

Textul integral al Regulamentului de organizare şi funcţionare a GEIEAN asupra întreprinderilor mici şi mijlocii - AICI