Vrei să mergi la evenimente? Iată noile reguli privind desfășurarea activităților în domeniul culturii!


View access
Public
Alias
vrei-sa-mergi-la-evenimente-iata-noile-reguli-privind-desfasurarea-activitatilor-in-domeniul-culturii
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
425
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2021-08-02 06:59:39
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Pe 28 iulie 2021 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 737 Ordinul comun al Ministerului Culturii și Ministerului Sănătății nr. 3.214/1.379/2021 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii.

     Capitolul V din măsuri face referire la regulile pentru evenimentele/acţiunile culturale organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Astfel, legiutorul modifică măsurile care privesc accesul şi contactul cu publicul, revenind asupra lit. c) pct. 4 din cap. V din același act normativ, care prevede acum că participarea este permisă pentru cel mult 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie, numai pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2. De asemenea, pct. 4 este completat cu dispozițiile conform cărora organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor publice sau private de cultură care administrează spaţii special destinate activităţilor cultural-artistice în aer liber se pot realiza cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe scaune, cu asigurarea unei suprafeţe minime de 4 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea normelor de protecţie sanitară şi fără prezentarea dovezilor medicale suplimentare.

     În sfera măsurilor şi regulilor pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, noile prevederi subliniază faptul că accesul se face exclusiv cu autoturismul, cu condiţia ca ocupanţii unui autovehicul să fie membrii aceleiaşi familii sau să reprezinte grupuri de până la 4 persoane, iar participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

     Referitor la activitățile instituțiilor de spectacole și/sau concerte, în funcţie de situaţia epidemiologică generală, de particularităţile regionale şi locale, autorităţile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:

  • Scenariul 1 - Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumulată la 14 zile din judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
  • Scenariul 2 - Organizarea şi desfăşurarea activităţii instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt interzise dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţele/localităţile unde acestea se află este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

     Nu în ultimul rând, activitățile desfășurate în domeniul cinematografelor suportă 2 posibile scenarii, în funcție de situația epidemiologică general, după cum urmează:

  • Scenariul 1 - Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumulată la 14 zile din judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
  • Scenariul 2 - Organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor sunt interzise dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţele/localităţile unde acestea se află este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

     Restul prevederilor cuprinse în Măsurile privind prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, aprobate prin Ordinul nr. 3.245/1.805/2020 - AICI