Se recrutează „asistenți ai judecătorilor”


View access
Public
Alias
se-recruteaza-asistenti-ai-judecatorilor
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
206
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2020-10-16 11:46:44
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat demararea procedurii de selecție a unui număr de 165 experți externi în implementare, care vor avea atribuții de asistenți ai judecătorului și care își vor desfășura activitatea în cadrul a 19 instanțe pilot, în cadrul proiectului „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componența de instanțe judecătorești”.

Potrivit proiectului, în vederea testării modelului de management standard integrat conceput, cei 165 experți externi în implementare, vor funcționa ca personal suport pentru judecători și vor desfășura activități specifice, din perspectiva partajării atribuțiilor non judiciare la nivelul personalului instanțelor judecătorești.

 

    Se menționează și faptul că ulterior derulării proiectului pilot, se va realiza o evaluare a modului de funcționare a instanțelor implicate și, respectiv, a activității experților în implementare, în vederea elaborării unor propuneri de modificări legislative care să permită, într-o etapă ulterioară, implementarea la nivel național.

    Cei 165 experți externi în implementare, care vor avea atribuții de asistenți ai judecătorului își vor desfășura activitatea în cadrul a 19 instanțe pilot, după cum urmează:

1. Curtea de Apel București (23 experți);

2. Tribunalul București (18 experți);

3. Tribunalul Ilfov (8 experți);

4. Judecătoria Ploiești (5 experți);

5. Curtea de Apel Pitești (6 experți);

6. Curtea de Apel Craiova (11 experți);

7. Tribunalul Mehedinți (5 experți);

8. Tribunalul Caraș-Severin (5 experți);

9. Curtea de Apel Brașov (10 experți);

10. Curtea de Apel Cluj (10 experți);

11. Curtea de Apel Târgu Mureș (8 experți);

12. Curtea de Apel Alba Iulia (7 experți);

13. Curtea de Apel Iași (8 experți);

14. Tribunalul Iași (8 experți);

15. Curtea de Apel Bacău (6 experți);

16. Curtea de Apel Suceava (8 experți);

17. Curtea de Apel Oradea (8 experți);

18. Curtea de Apel Constanța (6 experți);

19. Judecătoria Galați (5 experți).

    Experţii în implementare (asistenţi ai judecătorilor) vor fi repartizaţi pe lângă judecătorii desemnaţi din cadrul instanţelor pilot, urmând a realiza activități specifice, în funcție de necesitățile concrete, potrivit sarcinilor trasate de judecătorii menționați anterior.

    Astfel, asistentul de judecător se va alătura, în cadrul exercițiului pilot, echipei formate din judecător și grefierul de ședință, cu scopul de a sprijini activitatea judecătorului, dar și a grefierului, prin preluarea unor sarcini de documentare, sinteză și redactare.

    Experții în implementare (asistenți ai judecătorului) selectați își vor desfășura activitatea începând cu data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată (21 de luni, cu posibilitatea prelungirii), semnat cu Consiliul Superior al Magistraturii, până la finalizarea implementării proiectului, în program de muncă de maxim 8 ore pe zi, la sediul instanței pilot pentru care au fost selectați.

    Nivelul de salarizare al postului de expert în implementare este de 62  lei/oră, buget ce cuprinde taxele și contribuțiile datorate atât de angajat, cât și de angajator.

    Detalii despre conținutul dosarului de candidatură, atribuţiile detaliate și etapele procedurii de selecție, găsiți  AICI.