Fructe, lapte și cornuri pentru elevi: Programul pentru școli al Uniunii Europene continuă!


View access
Public
Alias
fructe-lapte-si-cornuri-pentru-elevi-programul-pentru-scoli-al-uniunii-europene-continua
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
876
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-05-15 06:18:22
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În ședința din 10 mai 2023, Executivul României a adoptat Ordonanța de urgență nr. 31 din 10 mai 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene. Actul normativ a fost publicat a doua zi în Monitorul Oficial nr. 406 din 11 mai 2023.

Așadar, actul normativ modifică și completează Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, și pune în practică prevederile regulamentelor europene pentru fructele și legumele destinate școlilor și pentru laptele destinat școlilor, pentru perioada 1 august 2023 - 31 iulie 2029.

Potrivit Guvernului, prin acest act normativ se instituie măsurile prevăzute de noile reglementări europene, astfel încât să se asigure continuarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar din perioada 1 august 2023 -31 iulie 2029.

În preambulul acestei OUG se motivează că lipsa unei intervenții legislative imediate îngreunează licitațiile pentru furnizarea produselor în cadrul Programului pentru școli, având în vedere că acestea se realizează pe ani școlari, și nu pe ani calendaristici, și astfel apare riscul apariției unor blocaje sau disfuncționalități în implementarea Programului pentru școli.

Mai mult, nereglementarea acestei situații ar duce la crearea de blocaje sau disfuncționalități în implementarea Programului pentru școli din cauza timpului scurt rămas până la începerea anului școlar, care este insuficient pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare, distribuție a produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, proceduri care, potrivit legii, pot dura peste 200 de zile calendaristice; această situație ar impacta negativ și asupra implementării contractelor, constituind astfel o situație extraordinară care necesita luarea de măsuri urgente.

    Astfel, prin noua OUG, va continua distribuirea de fructe și/sau legume proaspete, lapte natural de consum și/sau produse lactate fără adaos de lapte praf și de panificație pentru preșcolari și elevi.

    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale estimează că, la începerea anului școlar 2023-2024, vor beneficia de produsele distribuite prin Program circa 1,9 milioane de preșcolari și elevi.

    Bugetul anual pentru implementarea Programului se stabilește prin hotărâre a Guvernului, ca urmare a repartizărilor definitive ale ajutorului financiar Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru fiecare an școlar, prin decizie a Comisiei Europene.

    Pentru România, repartizările orientative ale ajutoarelor din partea Uniunii, pe an școlar, în perioada 1 august 2023-31 iulie 2029, potrivit Deciziei (UE) 2023/106 sunt:

  • pentru fructele și legumele destinate școlilor: 6.178.236 euro; 
  • pentru laptele destinat școlilor: 11.303.390 euro.

    Componenta produselor de panificație este susținută numai din bugetul național.

    Resursele financiare necesare Programului pentru școli al României ce va fi implementat la nivel național în perioada 2023-2029 se asigură de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizate pe județe și municipiul București prin anexă la legile bugetare anuale și din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de la titlul 83.01 «Agricultură, Silvicultură, Piscicultură și Vânătoare» pentru cadrul financiar 2023-2029, reprezentând sprijin financiar din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continuare FEGA.

    În situația în care Programul pentru școli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și ale sectoarelor municipiului București, prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, se repartizează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate județelor, respectiv municipiului București, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pe comune, orașe, municipii, respectiv sectoarele municipiului București, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar județean, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

    Actul normativ prevede și obligativitatea pentru autoritățile locale de a depune cereri de finanțare la APIA județene pentru solicitarea ajutorului financiar din FEGA.

 

Pentru mai multe detalii, accesați forma la zi a Ordonanței nr. 13 din 18 august 2017!