Calendarului înscrierii în învăţământul primar a fost publicat în Monitorul Oficial!


View access
Public
Alias
calendarului-inscrierii-in-invatamantul-primar-a-fost-publicat-in-monitorul-oficial
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
829
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-03-06 08:24:50
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

     Ministerul Educației a emis Ordinul nr. 3.704 din 17 februarie 2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2023-2024, act ce se regăsește în Monitorul Oficial nr. 179 din 2 martie 2023.

     În ceea ce privește pregătirea în scrierii în învățământul primar, pe 30 martie 2023, se vor afişa circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, şi pe site-ul inspectoratului şcolar. De asemenea, la sediul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului şcolar, pentru unităţile de învăţământ care nu au site propriu, vor fi afișate informaţiile care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unităţii, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învăţământ în cadrul unei grădiniţe aflate în structura şcolii sau în consorţiu cu şcoala, posibilitatea organizării programului „Şcoala după şcoală“, fotografii ale spaţiului în care se desfăşoară activitatea la clasa pregătitoare.

     În perioada 5-26 aprilie 2023, va avea loc evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar. Astfel, pentru copiii care au frecventat grădiniţa:

  • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
  • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

     Pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate:

  • înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.445/2022;
  • planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afişarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
  • desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
  • eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
  • soluţionarea de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti) a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea înscrierii în învăţământul primar.

     Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor se va face între 3-18 mai 2023. Totodată, se vor depune/transmite și cererile-tip de înscriere la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv recomandările de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv declaraţia pe propria răspundere şi documentele necesare în copie simplă. Ulterior, vor fi validate fişele de înscriere generate de aplicaţia informatică.

     Prima etapă de înscriere debutează pe 19 mai 2023 și se încheie pe 22 mai, timp în care sunt procesate  de către Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia naţională) cererile-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi sunt repartizați copiii la şcoala de circumscripţie. În perioada imediat următoare, mai exact între 23-29 mai 2023, se procesează, la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, cererile prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Sunt admise sau respinse cererile acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază. Se procedează apoi la marcarea, în aplicaţia informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidaţii admişi în această fază.

Detalii și informații suplimentare ce vizează a 2-a etapă de înscriere în învățământul primar, cuprinse în tabelul din anexa la Ordinul nr. 3.704/2023 - AICI