Calendarul simulării evaluării naționale și al simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat


View access
Public
Alias
calendarul-simularii-evaluarii-nationale-si-al-simularii-probelor-scrise-ale-examenului-national-de-bacalaureat
Captcha
captcha
Category (main)
Created by alias
Disable comments
disable_comments
Displaying parameters
display_params
ID
816
Version information
item_screen
JImages
jimages
JUrls
jurls
Language
All
Language associations
lang_assocs
Layout parameters
layout_params
Layout selection
layout_selection
META data
{"robots":null,"xreference":"","author":"","rights":""}
Notify owner
notify_owner
Notify subscibers
notify_subscribers
Permissions
perms
Publish down (date)
0000-00-00 00:00:00
Publish up (date)
2023-02-13 07:14:03
SEO configuration
seoconf
Timezone info
timezone_info
Versions
versions
Publish changes
vstate

În Monitorul Oficial nr. 108 din 8 februarie 2023 a fost publicat Ordinul nr. 3.138 din 25 ianuarie 2023 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023.

Simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023 se organizează pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naționale și cu scopul de a optimiza rezultatele obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2022-2023 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii aparținând minorităților naționale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă) și matematică.

Disciplinele la care se organizează simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2022-2023 sunt: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

   Calendarul simulărilor potrivit noului act normativ aprobat este următorul:

 1. Simulare evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a
  • 20 martie 2023 – Limba și literatura română – probă scrisă
  • 21 martie 2023 – Matematică – probă scrisă
  • 22 martie 2023 – Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 29 martie 2023 – Comunicarea rezultatelor
 2. Simulare probe scrise ale examenului național de bacalaureat
  • 27 martie 2023 – Proba E) a) – probă scrisă – Limba și literatura română
  • 28 martie 2023 – Proba E) c) – probă scrisă – proba obligatorie a profilului
  • 29 martie 2023 – Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului și specializării
  • 30 martie 2023 – Proba E) b) – probă scrisă – Limba și literatura maternă
  • 6 aprilie 2023 – Comunicarea rezultatelor

   Desfășurarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, se realizează în baza unei proceduri care va fi comunicată inspectoratelor școlare.

   Actul normativ mai prevede că rezultatele obținute de elevi la simularea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022-2023, sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

   Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.

 

Pentru mai multe detalii, accesați Ordinul nr. 3.138 din 25 ianuarie 2023!