Acordul angajatorului - OBLIGATORIU pentru a solicita zile libere pe perioada închiderii școlilor


     Pe data de 3 decembrie 2020, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1166, Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 nr. 278 din 27 noiembrie 2020. Acest act normativ aduce cu o serie de modificări asupra Ordonanței de urgență nr. 147 din 27 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 28 august 2020.

      În acest sens, articolului 1 din Ordonanța de urgență nr. 147/2020 i se aduc două completări ce trebuie menționate. În primul rând, referitor la condițiile care trebuie îndeplinite cumulativ, legiutorul adaugă și condiția conform căreia se acordă zile libere unuia dintre părinţi pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară,și părinților al căror loc de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

     Prin excepție de la alin. (1) al art. 1 din Ordonanța de urgență nr. 147/2020, beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi părintele sau reprezentantul legal al cărui copil, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, suferă de o boală cronică, indiferent dacă activităţile didactice au fost sau nu au fost limitate ori suspendate.

     Dacă până în momentul modificărilor aduse de Legea nr. 278/2020, angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, iată că apare o nouă excepție. Astfel, următoarele categorii de angajați beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai cu acordul angajatorului:

 • angajaţii din unităţile sistemului energetic national;
 • angajații din unităţile operative de la sectoarele nucleare;
 • angajații din unităţile cu foc continuu;
 • angajații din unităţile de asistenţă socială,
 • angajații din unitățile de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice
 • angajații din reţeaua de transport feroviar
 • angajații din unităţile care asigură transportul în comun şi serviciul de salubrizare a localităţilor
 • angajații din unitățile ce asigură aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă,
 • angajații din unităţile de comerţ alimentar,
 • angajații din servicii financiare,
 • anagajații distribuţie de carburanţi,
 • angajații din producţie şi distribuţie de medicamente şi echipamente sanitare;
 • personalul din unităţile farmaceutice.

     Totodată, alin. (3) al art. 4 din Ordonanța de urgență nr. 147/2020 subliniază faptul că, în situaţia în care unul dintre părinţi îşi desfăşoară activitatea în sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice, acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada prevăzută la art. 1 alin. (1), cu condiţia respectării, de către celălalt părinte, a prevederilor art. 1 alin. (2) lit. b) din ordonanța de urgență. În cazul în care ambii părinţi îşi desfăşoară activitatea în unul dintre domeniile menționate mai sus, doar unul dintre aceştia are dreptul la majorarea acordată, potrivit prezentului alineat, suplimentar drepturilor salariale cuvenite.

Textul integral al Ordonanței de urgență nr. 147/2020, cu modificările la zi – AICI