Ajutor pentru încălzirea locuinței


     Ordonanța de urgență nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, publicată în Monitorul Oficial nr. 629 din 2 septembrie 2011, suferă, începând cu 3 decembrie, o serie de modificări importante. Astfel, Ordonanța de urgență nr. 208 din 27 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1169 din 3 decembrie 2020, ia în considerare faptul că persoanele vârstnice constituie o categorie vulnerabilă, pentru a asigura o protecţie socială adecvată pentru acestea, dar şi pentru categorii de persoane afectate economic de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 fiind necesară majorarea nivelului de venituri până la care se acordă dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei.

      Așadar, Guvernul majorează la 800 de lei nivelul de venituri până la care gospodăriile au dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică, gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, astfel cum ne aduce în lumină Comunicatul de presă al Ministerului Muncii și Protecției Sociale AICI. Modificarea în cauza vizează alin. (1) al art. 7 din Secțiunea a 2-a din Ordonanța de urgență nr. 70/2011, regăsit acum astfel: "Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei acordat din bugetul de stat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este de până la 1,6 ISR în cazul familiilor şi 2,164 ISR în cazul persoanei singure."

     În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, compensarea procentuală se acordă din bugetul de stat, după cum urmează

  1. în proporţie de 90%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 0,310 ISR (indicatorul social de referință);
  2. în proporţie de 80%, în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,3102 ISR şi 0,420 ISR;
  3. în proporţie de 70%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,4202 ISR şi 0,520 ISR;
  4. în proporţie de 60%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,5202 ISR şi 0,620 ISR;
  5. în proporţie de 50%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,6202 ISR şi 0,710 ISR;
  6. în proporţie de 40%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,7102 ISR şi 0,850 ISR;
  7. în proporţie de 30%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,8502 ISR şi 0,960 ISR;
  8. în proporţie de 20%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 0,9602 ISR şi 1,080 ISR;
  9. în proporţie de 10%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,0802 ISR şi 1,230 ISR;
  10. în proporţie de 5%, în situaţia în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1,2302 ISR şi 1,6 ISR.

     Acest lucru este confirmat și de prevederea conform căreia “pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 1,6 ISR şi 2,164 ISR, compensarea procentuală prevăzută la art. 8 alin. (1) din OUG nr. 70/2011 este de 10%. Așadar, pentru  persoanele singure care utilizează energia termică în sistem centralizat, plafonul maxim stabilit prin OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare, este de 1.082 lei și rămâne neschimbat.

Dispozițiile Ordonanței de urgență nr. 70 din 31 august 2011AICI